THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:58

TPHCM: Cần tuyển 300.000 lao động

Bà Nguyễn Hoàng Hiếu, Giám đốc Falmi, thông tin năm 2023, thị trường lao động TPHCM tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực từ tình hình suy thoái kinh tế, chính trị thế giới. 

Bên cạnh những thách thức, khó khă thì thị trường lao động trong những tháng cuối năm có nhiều tín hiệu lạc quan, có nhiều ngành nghề có chỉ số tăng.

Theo bà Hiếu, căn cứ vào tình hình lao động cuối năm và trên cơ sở kịch bản tăng trưởng kinh tế của TPHCM, Falmi dự báo thành phố cần thêm 300.000 - 320.000 chỗ làm việc mới. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cần thêm 300.000 - 320.000 chỗ làm việc mới.

Các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM cần thêm 300.000 - 320.000 chỗ làm việc mới.

Theo phân tích của Falmi, nhu cầu phân bố theo thời gian như sau: Quý 1 cần khoảng 77.500-86.000 chỗ làm việc; quý II cần khoảng 75.470-77.168 chỗ làm việc; quý III cần khoảng 68.910-73.504 chỗ làm việc; quý IV cần khoảng 78.120-83.328 chỗ làm việc.

Nhu cầu nhân lực mới phân bố theo khu vực kinh tế như sau: khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 71,31%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 28,58% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 0,11%.

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhu cầu nhân lực qua đào tạo của thành phố chiếm đến 87%; trong đó, trình độ sơ cấp là 19,57%, trung cấp chiếm 23,94%, cao đẳng khoảng 21,28% và trình độ đại học trở lên chiếm 22,21%. 

Phong Nha

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh