THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:36

TPHCM giải quyết việc làm cho gần 24.000 lượt người lao động

Cục Thống kê TPHCM vừa có báo cáo kinh tế xã hội TPHCM tháng 11 và 11 tháng năm 2023. Theo đó, trong tháng 11, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 23.924 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 11 tháng năm 2023 là 291.985 lượt người, đạt 97,3% kế hoạch năm.

Trong tháng 11 có 12.491 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới 11 tháng là 131.865, đạt 94,2% kế hoạch năm.

Cũng theo Cục Thống kê, trong tháng 11 có một số ngành có chỉ số lao động tăng như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 32,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 26,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 23,4%.

Cuối năm, doanh nghiệp ở TPHCM có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động phổ thông.

Cuối năm, doanh nghiệp ở TPHCM có nhu cầu tuyển số lượng lớn lao động phổ thông.

Bên cạnh giới thiệu, giải quyết việc làm thì trong tháng 11, TPHCM đã tiếp nhận 14.227 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 14.938 người lao động.

Để giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp cũng như kết nối kịp thời cung - cầu lao động dịp cuối năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM sẽ tập trung tư vấn việc làm, giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động để giúp người lao động duy trì cuộc sống hằng ngày.

Đồng thời, trung tâm cũng tư vấn nghề nghiệp cho người lao động thất nghiệp nhằm giúp họ học nghề, tìm việc làm mới phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh