THỨ BA, NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2024 11:37

Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa

Thông tin tại chương trình, ông Đào Đình Xuân, Bí thư Đoàn Thanh niên BHXH Việt Nam cho biết: Nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình, trước đó từ ngày 10 đến ngày 20/12/2022, BHXH Việt Nam đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, các nhà tài trợ tổ chức trao tặng trực tiếp sổ BHXH, thẻ BHYT đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và nhà tài trợ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và nhà tài trợ trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất, mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khoẻ khi tuổi già.

Theo ông Vũ Nguyên Hiệp, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm: Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được kết nối, lan toả sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, tại Chương trình, Bí thư Đoàn Thanh niên BHXH Việt Nam và Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các nhà tài trợ đã trao tặng 50 sổ BHXH và 400 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác... là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của Nhà nước; huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, qua đó từng bước giúp đỡ người khó khăn, yếu thế có thêm điều kiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, từng bước ổn định cuộc sống...

QUÁCH TUẤN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh