THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:59

Thanh Hóa thưởng Tết nguyên đán cao nhất hơn 371 triệu đồng

Ngày 25/12, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có báo cáo tổng hợp tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng trong dịp Tết Dương lịch năm 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khảo sát tình hình chế độ tiền lương năm 2023 và thưởng Tết năm 2024 của người lao động tại 2.364 doanh nghiệp báo cáo thuộc 4 loại hình doanh nghiệp, sử dụng 229.030 động cho thấy:

Tiền lương bình quân thực trả năm 2023 tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 7,8 triệu đồng/tháng. Cao nhất đạt 60 triệu/tháng; thấp nhất đạt 3,25 triệu/tháng.

Tiền lương bình quân thực trả năm 2023 tại Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,3 triệu đồng/tháng. Cao nhất đạt 69 triệu đồng/tháng; thấp nhất đạt 3,25 triệu/tháng.

Tiền lương bình quân thực trả năm 2023 tại Doanh nghiệp dân doanh đạt 7 triệu/tháng. Cao nhất 502,6 triệu/tháng; thấp nhất đạt 3,25 triệu/tháng.

Tiền lương bình quân thực trả năm 2023 tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,1 triệu/tháng. Cao nhất đạt 359,3 triệu/tháng; thấp nhất đạt 3,5 triệu/tháng.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 dự kiến tại các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp đạt 1,9 triệu/người. Cao nhất đạt 12 triệu/người; thấp nhất đạt 0,2 triệu/người. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân đạt 6 triệu/người; cao nhất 60 triệu/người; thấp nhất 0,6 triệu/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 dự kiến tại Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 1,5 triệu/người; cao nhất đạt 20 triệu/người; thấp nhất 0,1 triệu/người. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân đạt 7,1 triệu/người; cao nhất đạt 45 triệu/người; thấp nhất đạt 0,5 triệu/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 dự kiến tại Doanh nghiệp dân doanh bình quân đạt 0,79 triệu/người. Cao nhất đạt 114,4 triệu/người; thấp nhất đạt 0,05 triệu/người. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân đạt 5,2 triệu/người; cao nhất đạt 114,4 triệu/người; thấp nhất đạt 0,2 triệu/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch 2024 dự kiến tại Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bình quân đạt 0,125 triệu/người. Cao nhất đạt 26,8 triệu/người; thấp nhất đạt 0,04 triệu/người. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bình quân đạt 3,7 triệu/người, cao nhất đạt 371,4 triệu/người, thấp nhất đạt 0,136 triệu/người.

QUÁCH TUẤN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh