THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:35

Năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu tạo việc làm mới cho 58.000 lao động

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, những tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực may mặc, giày da… trên địa bản tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng do thiếu đơn hàng dẫn đến phải cắt, giảm lao động, việc làm.

Người lao động đến giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa

Người lao động đến giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, bằng những giải pháp được triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đã ổn định, đến nay, không còn tình trạng doanh nghiệp giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ luân phiên, nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm mới cho khoảng 62.850 lao động, vượt 8,36% kế hoạch năm và tăng 5% so với cuối năm 2022. Trong đó đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 14.710 lao động, gấp 2,94 lần kế hoạch năm và tăng 25,1% so với năm 2022.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 36.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tập trung vào các thị trường chủ yếu là: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Hằng năm, số tiền người lao động gửi về gia đình ước tính khoảng 120 đến 150 triệu USD tương đương 2.760 đến 3.450 tỷ đồng. Nhiều địa phương có phong trào đi làm việc ở nước ngoài đã làm thay đổi diện mạo, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài gửi tiền về đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làm trang trại… giải quyết thêm nhiều việc làm mới.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động, tăng 31,7% so với năm 2022 với 389 lượt doanh nghiệp, đơn vị và 22.012 người lao động tham gia tuyển dụng. Cung cấp thông tin thị trường lao động cho trên 157.000 lượt người, kết nối việc làm thành công cho 2.211 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề. Ngoài ra, đã phối hợp thực hiện hỗ trợ đối với trên 5.700 dự án vay vốn giải quyết việc làm giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 6.000 lao động.

"Với những kết quả nổi trội so với cuối năm 2022 và kế hoạch năm đã đề ra trong năm 2023, công tác tạo việc làm đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuống còn 2,8%; giảm tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn xuống còn 5,8% và giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội xuống còn 31,1%, vượt 0,4% mục tiêu kế hoạch năm đề ra. Năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tạo việc làm mới cho 58.000 lao động, trong đó đưa đi làm việc ở nước ngoài là 6.000 người, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 2,65% và tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn xuống còn 5,65%. Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp xuống còn 30,5%, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt 42,2% và lĩnh vực dịch vụ đạt 27,3%...", đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa thông tin.

QUÁCH TUẤN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh