THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:16

Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hoàng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm.

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hoàng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm.

Theo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; huy động tối đa nguồn lực thực hiện đảm bảo thực thi các chính sách xã hội nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người dân, nhất là các đối tượng thuộc diện chính sách, đối tượng yếu thế giúp tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tối thiểu cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra. 

Với mục tiêu ấy, ngay từ đầu năm 2023, Sở tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt và kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố. Trong đó, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tạo việc làm trong cả khu vực công và khu vực tư, khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực chất lượng cao. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng,…

Kết quả, báo cáo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, trong năm toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 36.500 lao động, đạt 104,3% kế hoạch; tỷ lệ lao động làm việc trong nền kinh tế tăng thêm ước đạt 4,75% (chỉ tiêu từ 4% đến 4,5%); tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,5%. Tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo (có bằng cấp, chứng chỉ) đạt 53,7%.

Công tác đưa lao động nông nghiệp của Hoà Vang đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Công tác đưa lao động nông nghiệp của Hoà Vang đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cũng tuyển sinh mới gần 31.700 học sinh, sinh viên. Đào tạo nghề cho lao động chính sách, xã hội; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an cho hơn 490 lao động, tăng 11,08% so với năm 2022, với kinh phí hỗ trợ hơn 3,4 tỷ đồng.

Về thực hiện chính sách người có công, ngay từ đầu năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách theo quy định. Đồng thời, chú trọng giải quyết kịp thời các chế độ ưu đãi mới đối với người có công với cách mạng. Theo đó, trong năm đã thực hiện giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 984 trường hợp, trong đó có 21 thương binh, đồng thời là bệnh binh hoặc mất sức lao động được hưởng đủ 2 chính sách theo quy định mới. Hiện nay, thành phố có hơn 17.300 lượt đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hằng tháng trên 35,2 tỷ đồng.

Bà Hương cũng cho biết, công tác giảm nghèo là một nội dung quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của thành phố. Vì vậy, trong năm 2023, Sở đã tập trung hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách BHYT, nhà ở; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện giải pháp hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về dịch vụ xã hội cơ bản…

Kết quả, năm 2023, toàn thành phố đã mua và cấp gần 42.000 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; thực hiện miễn giảm học phí cho hơn 9.875 trẻ em học mầm non, học sinh và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 7.740 trẻ em học mẫu giáo, học sinh; hỗ trợ xây mới 61, sửa chữa 273 nhà; giải ngân cho 1.200 hộ vay vốn; trợ cấp hàng tháng 750 người nghèo bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, 2.900 người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người già yếu, ốm đau thường xuyên được hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/người/tháng, 850 người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mức 400.000 đồng/người/tháng.

Tổng nguồn lực huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo ước thực hiện năm 2023 là gần 230 tỷ đồng. Qua đó, đã có 2.354 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố thoát nghèo (đạt 100,14% kế hoạch năm); số hộ nghèo còn sức lao động ước còn lại đến cuối năm 2023 là 4.185 hộ, chiếm tỷ lệ 1,39%.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng phấn đấu giải quyết việc làm cho 35.000 lao động; xuất khẩu lao động 400 lao động. Tỷ lệ có việc làm tăng thêm từ 4,5 đến 5%; tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo đạt 71,5% (trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ: 57,3%); tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi: 3,2%...

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố cũng phấn đấu tuyển mới 35.000 học sinh, sinh viên. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho hơn 700 đối tượng chính sách xã hội và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, toàn thành phố phấn đấu giảm 2.319 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố và 1.300 hộ cận nghèo, trong đó phấn đấu giảm hết hộ nghèo người có công cách mạng, hộ nghèo cựu chiến binh…

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng khẳng định, sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt thông tin thị trường lao động, kết nối hiệu quả thông tin giữa người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường những giải pháp hữu hiệu về giải quyết việc làm. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình “Có việc làm của thành phố giai đoạn 2022-2025”, Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án “Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực tư tại một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, cùng với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, không ngừng nâng cao đời sống của đối tượng, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tìm giải pháp cho những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới hiệu quả cần được nhân rộng, như: hiệu quả trong công tác giới thiệu việc làm cho người lao động tại quận Thanh Khê; xuất khẩu lao động nông nghiệp, giảm nghèo tại huyện Hoà Vang… để các đơn vị, địa phương cùng tham khảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

BÙI MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh