THỨ BA, NGÀY 23 THÁNG 07 NĂM 2024 11:52

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy bình đẳng giới ở Quảng Ninh

Các chính sách và giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới

Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và2021-2030, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, thực hiện đạt 17/22 chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Tiêu biểu là các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ... Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống và xã hội.

Cụ thể, năm 2023, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh đã ban hành 50 văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và địa phương triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên sơ sở giới; 11 báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH về công tác bình đẳng giới, các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em (số 3608/QĐ-BPN&TE ngày 22/11/2023); Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ chăm sóc trẻ em (217/QĐ-BPN&TE ngày 23/11/2023).

Quảng Ninh tặng quà cho các nữ công nhân, phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Ninh tặng quà cho các nữ công nhân, phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức thành công lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 tại Khu công nghiệp Đông Mai với khoảng 550 người tham dự; tuyên truyền Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10; phát hành, cấp phát các sản phẩm truyền thông in trên áo phông, 900 mũ xe máy, chạy 10 xe buýt truyền thông, 1 xe phát thanh cơ động, thu ghi 1 đĩa phát thanh, sản xuất 1 phóng sự, treo hàng trăm baner, phướn thả... Vận động hỗ trợ 50 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với số quà trị giá 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Trong năm 2023, Sở đã tổ chức 1 hội thảo cấp tỉnh về chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá 3 năm mô hình thí điểm bình đẳng giới, đánh giá quy chế phối hợp liên ngành, 12 lớp tập huấn cho người quản lý, người cung cấp dịch vụ mô hình thành phố an toàn với phụ nữ và trẻ em; phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ các ngành của tỉnh về bình đẳng giới; phối hợp tập huấn 6 lớp cho các sở, ngành về mục tiêu, nhiệm vụ bình đẳng giới: 3 lớp nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho cán bộ Hội Phụ nữ các cấp; 2 lớp cho Liên đoàn Lao động tỉnh; 1 lớp cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện của ngành Công an; tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại 7 hội thảo về công tác điều phối, ngân sách có trách nhiệm giới, cung cấp dịch vụ liên ngành cho người bị bạo lực; kinh nghiệm vận động nguồn lực do Vụ Bình đẳng giới (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức.

Đôn đốc, phối hợp duy trì 12 mô hình bình đẳng giới và công tác tư vấn, hỗ trợ của Ngôi nhà Ánh Dương (hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực). Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc thực hiện công tác bình đẳng giới tại 6 đơn vị, địa phương; kiểm tra 8 doanh nghiệp có đông lao động nữ về thực hiện bình đẳng giới và chính sách cho lao động nữ...

Trong năm qua, 100% các vụ việc bạo lực trên cơ sở giới có nhu cầu tư vấn, cung cấp dịch vụ được ngành LĐ-TB&XH Quảng Ninh tư vấn, kết nối hỗ trợ.

Bảo đảm bình đẳng giới, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2024, để công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có nhiều chuyển biến tích cực, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên toàn tỉnh. Trọng tâm là tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cung cấp các kiến thức phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đạt chất lượng, hiệu quả.

Phát triển, duy trì các mô hình, dịch vụ về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới; xây dựng hệ thống dịch vụ xã hội có chất lượng, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ nam, nữ bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường xã hội hóa và phối hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Chủ động và tăng cường phối hợp với các ngành, chức năng liên quan trong việc tiếp nhận, bàn giao, tư vấn, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới (mua bán qua biên giới, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục...) được hưởng lợi triệt để các chính sách của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức không kỳ thị, phân biệt đối xử, hòa nhập cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực thúc đẩy bình đẳng của phụ nữ; nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý cho đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo và nữ cán bộ trong quy hoạch; bồi dưỡng kiến thức về công tác bình đẳng giới, kỹ năng giám sát cho nữ đại biểu HĐND.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật và tổ chức triển khai các hoạt động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới…

Tại lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, đại diện Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

Đặc biệt, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em…

KHÁNH LINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh