THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 02:57

Thừa Thiên Huế nâng cao chất lượng hoạt động công tác bình đẳng giới

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các vị lãnh đạo, các chuyên gia về bình đẳng giới, các chuyên viên tham mưu chính sách trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tiếp theo. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Ái Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được cấp ủy chính quyền các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ được ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới thường xuyên được quan tâm. Thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong nhiều lĩnh vực và vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hàng năm đạt được nhiều kết quả, trong đó tập trung vào đối tượng yếu thế, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn, phụ nữ miền núi, vùng dân tộc thiểu số; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực giới, xâm hại trẻ em; trợ giúp nạn nhân kịp thời về tâm lý, pháp lý và trợ cấp khi khó khăn. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ được triển khai thực hiện tốt. Các chị, em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên, từng bước khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp trưởng, cấp phó ngày càng tăng lên. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cấp ủy, giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ngày càng nhiều.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, nêu nhiều ý kiến, kiến nghị, phân tích, đánh giá kết quả đạt được về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trên từng lĩnh vực, chính sách và từng địa phương. Các đại biểu cũng đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

THẢO VI

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh