THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:02

Nghệ An: Đưa chính sách Bình đẳng giới vào cuộc sống

Đưa chính sách Bình đẳng giới vào cuộc sống 

Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Nghệ An xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, bảo đảm bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An.

Ký cam kết hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Ký cam kết hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Những năm qua, với tỷ lệ chiếm hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội của tỉnh, phụ nữ Nghệ An tham gia ngày càng có chất lượng vào mọi mặt đời sống xã hội. Tỷ lệ nữ giữ vai trò lãnh đạo, quản lý ở các cấp, ngành, địa phương ngày càng cao. Lực lượng nữ doanh nhân và phụ nữ tham gia vào lĩnh vực việc làm, kinh tế ngày càng sâu rộng và đóng góp không nhỏ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phụ nữ ngày càng được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận đầy đủ các hoạt động, chính sách về lao động, việc làm, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cũng cho thấy, trong hơn nửa chặng đường thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã có 20/24 chỉ tiêu (trên 83%) đạt và vượt kế hoạch giai đoạn đề ra. Được biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nướcvới 16.494 km², dân số có 3,4 triệu người, trong đó nữ chiếm 49,9% dân số; dân số khu vực thành, thị chiếm tỷ lệ 15,53%, khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ 84,47% tổng dân số toàn tỉnh.

Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn. Từ đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền năng của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững gia đình, cộng đồng và xã hội, giảm dần bất bình đẳng giữa nam và nữ…  

Ký cam kết hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Ký cam kết hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Chiến cho biết: “Vừa qua, tỉnh Nghệ An đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 được tổ chức tại huyện Thanh Chương, huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Thông qua đó cung cấp thông tin, ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho các tổ chức, cá nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...”

Tăng cường công tác tuyên truyền 

Với thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, các đơn vị đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện để Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được lan tỏa rộng rãi và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Qua đó, góp phần quyết định hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong những năm, qua, tỉnh uỷ, UBND-HĐND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, các chỉ tiêu về phụ nữ và trẻ em vào Nghị quyết xây dựng phát triển Kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2023 tầm nhìn 2045 và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Trên cơ sở đó,hàng năm, giai đoạn, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã ban hành văn bản để cụ thể hóa các Kế hoạch, Chương trình về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương, đơn vị.  

Các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 bằng nhiều hình thức, phát triển mạnh về cả chất lượng, số lư­ợng và hình thức thực hiện.

Năm 2023, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức 1.725 lớp tập huấn, truyền thông với sự tham gia của 236.600 lượt cán bộ các cấp tham gia; tổ chức 2.479 hội nghị, hội thảo, toạ đàm với 324.200 lượt người tham gia với các nội dung chính liên quan đến việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; chiến lược truyền thông bình đẳng giới…

Công tác tuyên truyền, giáo dục  hiệu quả đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định; bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm.   

 Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Cụ thể hóa chủ trương về Bình đẳng giới  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” (VSTBPN) tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: “Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước và Luật BĐG năm 2006, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện để triển khai đến các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những chỉ tiêu, nội dung và nhiệm vụ giải pháp phù hợp với tình hình của tỉnh Nghệ An”.

“Sau 16 năm triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, phụ nữ Nghệ An với hơn 50% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội của tỉnh đang ngày càng tham gia sâu vào mọi hoạt động trong cộng đồng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), khoá XV (nhiệm kỳ 2021-2025) đều đạt 30,8%, đưa Nghệ An nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc. Nhiều cán bộ nữ giữ vai trò chủ chốt ở các cấp, ngành; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cán bộ nữ ở cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, UBND, các sở, ngành các cấp không ngừng tăng lên, đã giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Lực lượng nữ doanh nhân và phụ nữ tham gia phát triển kinh tế ngày càng tăng. Vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hoá thông tin, gia đình… đã góp phần quan trọng  đến sự phát triển bền vững, tạo cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội” – Phó Chủ tịch Bùi Đình Long thông tin thêm.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: "Trong những năm qua, Nghệ An đã có những bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về Bình đẳng giới. Để đạt được kế hoạch đề ra so với chiến lược quốc gia bình đẳng giới còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Có thể khẳng định, công tác BĐG ở Nghệ An ngày càng được nâng cao chất lượng, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận; từ đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra và Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh”. 

“Với những nỗ lực trong tổ chức thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong 16 năm qua và 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay: Tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,5%, cấp huyện đạt 29,2%, cấp xã đạt 28,1%; có 31% tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Có hàng trăm mô hình gia đình phát triển kinh tế, gia đình hiếu học, hàng trăm Câu lạc bộ gia đình không có bạo lực được hình thành và duy trì” - Giám đốc Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh. 

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh