CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:40

TP.HCM phát triển nhà ở xã hội và nhà giá rẻ dành cho công nhân

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 2022. 

Theo đó, TP đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục thực hiện việc di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn.

Xây dựng mới, thay thế chung cư bị hư hỏng xuống cấp; nâng cấp các khu dân cư hiện hữu góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị.

Để rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố sẽ chuẩn bị sẵn bản thiết kế mô hình mẫu cho nhà ở xã hội.

Để rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thành phố sẽ chuẩn bị sẵn bản thiết kế mô hình mẫu cho nhà ở xã hội.

Hiện nay ở TP.HCM có tổng cộng 34.670 căn nhà trọ, 330.174 phòng trọ với tổng diện tích sàn xây dựng gần 5,6 triệu m2 do người dân tự xây. Tuy nhiên, con số này chỉ đáp ứng được một phần nào nhu cầu nhà ở thường xuyên tăng cao tại TP.HCM.

 

Tiếp tục xây dựng, phát triển các khu đô thị mới, các khu dân cư đồng bộ, văn minh, hiện đại. Cụ thể, các hộ gia đình, cá nhân có đất ở, nhà ở riêng lẻ phù hợp quy hoạch có thể cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở theo khả năng để cải thiện chỗ ở, nâng cao mức sống và thu nhập. 

Đồng thời, đầu tư xây dựng, phát triển các dự án nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở thương mại giá thấp đáp ứng nhu cầu của thị trường về nhà ở, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 của TP. 

Mặt khác, tiếp tục phát triển, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở xã hội cho thuê bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, tái định cư trong dự án chỉnh trang đô thị của TP. 

Bên cạnh đó, hoàn tất việc đầu tư xây dựng các chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục việc cải tạo, sửa chữa các chung cư chưa bị hư hỏng nặng, nguy hiểm chưa được cải tạo, sửa chữa trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM dự kiến xây dựng 50 triệu m2 sàn, với 366.000 căn hộ. Trong đó, có 25 dự án với 30.610 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM dự kiến xây dựng 50 triệu m2 sàn, với 366.000 căn hộ. Trong đó, có 25 dự án với 30.610 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn.

Ngoài ra, phấn đấu phát triển nhà ở xã hội (bao gồm cả nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên) và nhà ở thương mại giá thấp giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ, các đối tượng đang sống trên và ven kênh rạch hoặc các khu nhà ở chưa đảm bảo về điều kiện sinh hoạt và phòng chống dịch. 

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm tối thiểu giai đoạn 2021 - 2025 là 50 triệu m² sàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của TP đến năm 2025 tối thiểu là 23,5 m²/người. 

Về diện tích tối thiểu của các loại hình nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2021 - 2025, với nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm khoảng gần 32 triệu m² sàn xây dựng.

Nhà ở trong các dự án không kể nhà ở xã hội tăng thêm khoảng 15,5 triệu m² sàn xây dựng, trong đó tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phấn đấu đạt tối thiểu 90% tổng số căn.

Nhà ở xã hội tăng thêm khoảng 2,5 triệu m² sàn. Về diện tích đất để xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025 là 974,4 ha. 

Về dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 566.983 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại là khoảng 239.748 tỷ đồng; vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ của các hộ gia đình, cá nhân là khoảng 289.542 tỷ đồng; vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu là khoảng 37.693 tỷ đồng.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh