THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:36

Thừa Thiên Huế hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo

Học viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số dùng điện thoại thông minh ghi lại nội dung buổi học thực hành chế biến món ăn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Học viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số dùng điện thoại thông minh ghi lại nội dung buổi học thực hành chế biến món ăn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Việc triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả nội dung về hỗ trợ điện thoại thông minh sẽ góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa tỉnh. Qua đó, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo thông tin và tăng tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Việc ban hành kế hoạch cũng sẽ phát huy vai trò, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực và các điều kiện khác, bảo đảm triển khai thực hiện việc hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Thực hiện huy động các nguồn lực khác ngoài Chương trình viễn thông công ích để thực hiện hỗ trợ đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có nhu cầu được hỗ trợ điện thoại thông minh.  Đảm bảo các chương trình hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng; không phát sinh khiếu kiện, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện. 

Kinh phí thực hiện các chính sách được sử dụng từ nguồn chương trình viễn thông công ích, nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025; nguồn huy động hợp pháp và nguồn lực xã hội hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định tiêu chí, cách phân bổ điện thoại thông minh cho các huyện, thị xã, TP Huế từ chương trình viễn thông công ích đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. 

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan về: hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ gia đình chính sách trên địa bàn để làm cơ sở phục vụ cho công tác hỗ trợ; phối hợp đánh giá tiêu chí thiết hụt về thông tin trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh