THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:42

Thanh Hóa dự kiến xây dựng tuyến cáp treo ở Pù Luông

UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ban hành Quyết định 4513/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Mùa lúa chín ở Pù Luông

Mùa lúa chín ở Pù Luông

Theo Quyết định được phê duyệt, Dự án đảm bảo mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đa dạng sinh học, danh lam thắng cảnh, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc; thu hút, kêu gọi đầu tư thuê môi trường rừng, phát triển, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch. Tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương gắn với xây dựng thương hiệu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Cụ thể, đến năm 2025 đón được khoảng 15.800 lượt khách du lịch đến Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (khách quốc tế chiếm 30%, khách nội địa 70%) góp phần đạt mục tiêu 108.000 lượt khách đến huyện Bá Thước và 15.000 lượt khách đến huyện Quan Hoá. Tỷ lệ khách lưu trú qua đêm chiếm 40% với khoảng 6.320 lượt khách; khách không lưu trú qua đêm chiếm 60% với khoảng 9.480 lượt khách.

Doanh thu đạt khoảng 12,6 tỷ đồng; trong đó: Khách lưu trú qua đêm khoảng 6.320 lượt khách; khách không lưu trú qua đêm khoảng 9.480 lượt khách; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 0,3 tỷ đồng.

Thu hút được ít nhất 2 nhà đầu tư để hợp tác, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; xây dựng hoàn thiện khu hành chính tại thôn Pà Ban, xã Thành Sơn và tập trung phát triển các điểm tham quan, du lịch tại thác Canh Chan, hang Kho Mường, đỉnh Pù Luông, suối Già; kết nối các điểm du lịch tạo thành 9 tuyến du lịch nội vùng, 7 tuyến kết nối liên vùng và 5 tuyến chạy marathon băng rừng.

Tạo việc làm cho trên 300 người (trực tiếp và gián tiếp) và góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên 52 triệu đồng/năm.

Một góc khu du lịch sinh thái ở Pù Luông

Một góc khu du lịch sinh thái ở Pù Luông

Đến năm 2030 đón được khoảng 27.000 lượt khách (khách quốc tế chiếm 35%, khách nội địa 65%) góp phần đạt mục tiêu 370.000 lượt khách đến huyện Bá Thước và 31.700 lượt khách đến huyện Quan Hoá. Tỷ lệ du khách lưu trú qua đêm chiếm 40%, tương đương khoảng 10.800 lượt khách; khách không lưu trú qua đêm chiếm 60% tổng số, tương đương khoảng 16.200 lượt khách.

Doanh thu đạt khoảng 33 tỷ đồng; trong đó: Khách lưu trú qua đêm khoảng 10.800 lượt khách; khách không lưu trú qua đêm khoảng 16.200 lượt khách; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 0,9 tỷ đồng.

Đưa tỷ trọng từ nguồn thu du lịch trở thành nguồn thu chính, tái đầu tư phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; đảm bảo vai trò động lực, thúc đẩy phát triển đa dạng sinh học của khu bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định trên địa bàn.

Kêu gọi nhà đầu tư thiết kế, xây dựng hệ thống tuyến cáp treo nối liền khu Trung tâm hành chính đi đỉnh Pù Luông kết nối khu du lịch Cao Sơn (Thôn Son - Bá - Mười); tập trung đầu tư 3 điểm tham quan, du lịch tại quần thể Thông Pà Cò, khu du lịch Cao Sơn và khu nghỉ dưỡng sinh thái Pù Luông.

Kêu gọi, thu hút được ít nhất 3 nhà đầu tư để hợp tác, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch; tạo việc làm cho khoảng 500 lao động (trực tiếp và gián tiếp) trên địa bàn.

Đến năm 2045 đón được khoảng 50.000 lượt khách du lịch đến Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (khách quốc tế chiếm 50%, khách nội địa 50%) góp phần đạt mục tiêu 500.000 lượt khách đến huyện Bá Thước và 50.000 lượt khách đến huyện Quan Hoá.

Tỷ lệ du khách lưu trú qua đêm chiếm 70%, tương đương khoảng 35.000 lượt khách; khách không lưu trú chiếm 30%, tương đương khoảng 15.000 lượt khách.

Tổng thu từ hoạt động du lịch khoảng 85 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tăng trưởng 257% so với năm 2030; trong đó: Khách lưu trú qua đêm thu khoảng 2 triệu đồng/lượt khách; khách không lưu trú qua đêm thu khoảng 0,7 triệu đồng/lượtkhách; nguồn thu từ cho thuê môi trường rừng đạt ít nhất 3 tỷ đồng.

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm ở Pù Luông

Du khách nước ngoài tham quan, trải nghiệm ở Pù Luông

Đến năm 2045, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông trở thành một trong những Trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh, có tính chuyên nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa dạng, đặc trưng, chất lượng cao.

Dự án bao gồm các loại hình, sản phẩm du lịch: Du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa; du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; du lịch thể thao, mạo hiểm; du lịch khám phá kết hợp học tập, nghiên cứu chuyên đề về hệ sinh thái rừng trên núi đá, đa dạng các loài động, thực vật rừng, môi trường khí hậu, địa hình; du lịch nông nghiệp...

Các hoạt động, các chương trình, dự án là động lực thúc đẩy, góp phần tạo và tăng nguồn thu để tái đầu tư cho các hoạt động quản lý bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông; thúc đẩy sự phát triển của kinh tế địa phương, tạo công việc, chuyển dịch lao động cho cộng đồng dân cư vùng đệm khu bảo tồn, tăng nguồn thu cho địa phương từ các hoạt động dịch vụ. Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa nông sản, thủy sản, mặt hàng truyền thống của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn từ nông nghiệp hay khai thác tài nguyên rừng truyền thống sang kinh tế dịch vụ, góp phần cải thiện và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng dân cư ở địa phương.

Bên cạnh đó, thu hút lực lượng lao động địa phương vào hoạt động dịch vụ du lịch ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bảo tồn, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp nhận các tiến bộ văn hóa mới, hạn chế các hủ tục lạc hậu, góp phần thay đổi đời sống văn hóa của cộng đồng, người dân vùng đệm...

QUÁCH TUẤN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh