THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 03:30

Nghệ An: Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai

          Trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An - Cơ quan thường trực Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

        Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 920.436 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm tỷ lệ 25,9% tổng dân số), trong đó có 425.340 trẻ em dưới 6 tuổi (chiếm tỷ lệ 11,9% dân số). Trong đó, có 13.027 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có 132.285 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm tỷ lệ  14,4% tổng số trẻ em,có 51.943 trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo.

          Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn đội ngũ làm công tác trẻ em. Cán bộ làm công tác trẻ em từ tỉnh đến cơ sở cơ bản có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác, đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, đề án và thực hiện các mục tiêu BVCS&GDTE đạt hiệu quả trên địa bàn.  

Nghệ An tổ chức Lễ phát động tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Nghệ An tổ chức Lễ phát động tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

         Các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã lồng ghép, đa dạng hóa nội dung các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức 176 lớptập huấn về nâng cao năng lực về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho 26.531 lượt cán bộ làm công tác trẻ em của các cấp, ngành, huyện, xã và cộng tác viên trẻ em của các khối xóm, bản, làng, các cha, mẹ của trẻ.                                              

       Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ cho biết: “Trẻ em ngày càng được quan tâm phát triển toàn diện. Nhiều học sinh đạt các thành tích cao trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đã đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tạo điều kiện để phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần; các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức và trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc và bản thân trẻ em được đổi mới, tăng cường. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã từng bước đáp ứng các yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em ở cả 3 cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tạo điều kiện thực hiện các quyền cơ bản; thực hiện tốt việc hỗ trợ, can thiệp  khẩn cấp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng; các vụ việc vi phạm quyền trẻ em đã được các cấp giải quyết kịp thời”.

Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

        Giám đốc Đoàn Hồng Vũ chia sẻ: “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Những gì tốt đẹp nhất hãy dành cho trẻ em… Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, công tác này được người dân hưởng ứng và ủng hộ…”

       Được biết, để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ngành LĐ-TB&XH tỉnh nghệ An phối hợp với các sở, ngành liên quan đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; lồng ghép các mục tiêu về trẻ em vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

         Trên cơ sở văn bản của Trung ương, của tỉnh, UBND các huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.Bên cạnh đó, công tác truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và của trẻ em về bảo vệ trẻ em được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, Luật Trẻ em được triển khai với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa phương, vùng miền và từng nhóm đối tượng.

Cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em vùng cao Nghệ An

Cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em vùng cao Nghệ An

          Ông Đoàn Hồng Vũ thông tin thêm: “Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm, coi trọng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, công tác này được người dân hưởng ứng và ủng hộ. Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước và truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tăng cường và đổi mới. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, kinh tế ngày càng phát triển nên các gia đình có điều kiện chăm sóc cho trẻ em, ngân sách đầu tư cho trẻ em cũng tăng hơn so với trước đây. Hàng năm, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em với các chỉ tiêu cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cấp ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao”.

Chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội

       Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn những khó khăn, trăn trở. Số trẻ em thuộc các xã khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân ở trẻ em dưới 05 tuổi tuy giảm nhưng vẫn còn cao. Đặc biệt, môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại và vi phạm pháp luật.  

         Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Lê Thị Nguyệt cho biết: “Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều trăn trở, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và người dân. Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó, coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em. Trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030...”

        Được biết, bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đầy đủ. Công tác truyền thông vận động, nâng cao năng lực về lĩnh vực bảo vệ trẻ em chưa được thực hiện thường xuyên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; sự phối hợp của một số ngành, đoàn thể địa phương trong hoạt động lồng ghép công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em chưa đem lại hiệu quả cao.      

       Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: “Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về trẻ em; đưa mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ trẻ em, chăm sóc, giáo dục trẻ em".

         "Trong những năm tới, Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em. Tiếp tục vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2021-2030. Và để trẻ em thực sự trở thành những “mầm xanh” tương lai của đất nước, hãy cùng chung tay xây dựng để những “mầm xanh” đó ngày càng phát triển trong môi trường lành mạnh, đầy đủ tình yêu thương" - Phó Chủ tịch Bùi Đình Long nhấn mạnh.    

THU HƯƠNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh