THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 07:55

Khởi động chương trình bình chọn “Trẻ em của năm” - Top 100 gương mặt trẻ em tiêu biểu 2023

“Trẻ em của năm” là chương trình do Tạp chí Trẻ em Việt Nam - Cơ quan ngôn luận của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và độc giả tham gia bình chọn.

Chương trình nhằm khích lệ, động viên trẻ em phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, hướng tới phát triển toàn diện. Đặc biệt, giúp tạo động lực cho toàn xã hội nâng cao trách nhiệm, quan tâm công tác bảo vệ quyền trẻ em.

1

Đối tượng bình chọn là trẻ em Việt Nam ở trong và ngoài nước, trẻ em nước ngoài đang sống tại Việt Nam (≼16 tuổi), đạt các tiêu chí xét chọn sau: Có thành tích tiêu biểu trong học tập, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục – thể thao….; Có hành động hoặc hoạt động thiết thực, cụ thể lan tỏa tích cực vì cộng đồng, được cộng đồng ghi nhận; Trẻ em nghị lực vượt khó, vươn lên nghịch cảnh; Có sáng kiến vì cộng đồng, đã được các cơ quan, tổ chức ghi nhận, đặc biệt ưu tiên những sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn; Khuyến khích các cá nhân được trường học, địa phương nơi cư trú công nhận và đề cử trong hồ sơ; Không bị các hình thức kỷ luật.

Các hạng mục ứng cử/đề cử bao gồm: Học tập; Văn hóa - nghệ thuật; Thể thao; Việc tử tế; Nghị lực; Sáng kiến. Mỗi trẻ em chỉ được trao tặng một hạng mục/năm và có thể tiếp tục tham gia đề cử vào năm tiếp theo. Cá nhân có thể được tự gửi hồ sơ ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức đề cử.

Chương trình bắt đầu từ ngày 05/12/2023 - 15/01/2024. Dự kiến, ngày 27/01/2024 công bố kết quả xét chọn Gương mặt “Trẻ em của năm” - Top 100 gương mặt trẻ em tiêu biểu 2023.

Phạm Lan

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh