CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 03:16

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo Hội nghị, năm 2023, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung điều hành chủ động, đúng hướng, linh hoạt, kịp thời, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Kết quả năm 2023, đã hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng 17/17 chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành. Trong đó, 4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu triển khai thực hiện 2 chương trình trọng điểm năm 2023 đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Sở đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025; UBND tỉnh ban hành Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. Thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo chung, như: chính sách tín dụng ưu đãi; chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí Quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh; chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo,…

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế trình Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực; truyền thông nâng cao nhận thức đối với công tác phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2023, có 4/4 chỉ tiêu, gồm: của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm: giải quyết việc làm cho 17.034 người; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,25%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị 1,8%; tỷ lệ hộ nghèo 2,27%, giảm 1,29% so với năm 2022, vượt 0,52% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

Trong năm 2023, công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế tiếp tục thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn quan tâm, chú trọng thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động được chú trọng thực hiện.

Công chức, viên chức trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2023, nhiều cá nhân, tập thể thuộc ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế được xét khen thưởng ở nhiều danh hiệu, như: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, Cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018 -  2023, Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2018-2023, Chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến,…vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Empty
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

Năm 2024, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 17.000 lao động, trong đó đưa 2.050 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,5%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới mức 2,1%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,76%. Toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách pháp luật lao động; nâng cao đời sống cho người có công, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2024 - 2025 được Hội nghị tín nhiệm bầu

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2024 - 2025 được Hội nghị tín nhiệm bầu

Ông Đặng Hữu Phúc - Gián đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động; tạo điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức trẻ trong công tác và học tập. Thực hiện các biện pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vệ sinh và an toàn cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh