THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:20

Giảm tỷ lệ hộ nghèo góp phần đưa Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Theo báo cáo đánh giá, năm 2023, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, việc triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng số hộ nghèo giảm còn 7.540 hộ, đạt tỷ lệ: 2,27% (giảm 4.195 hộ so với năm 2022); vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra của năm 2022 là 1.826 hộ, tỷ lệ 0,52%. Riêng số hộ nghèo không có khả năng lao động,  giảm còn 2.869 hộ  và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là 288 hộ. Tổng số hộ cận nghèocòn 9.002 hộ đạt tỷ lệ: 2,71% (giảm 0,59%, tương ứng 1.852 hộ so với năm 2022).

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh Thừa Thiên Huế tuy có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Số hộ nghèo không có khả năng lao động còn nhiều. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện A Lưới đến cuối năm 2023 vẫn còn cao, với tỷ lệ 24,4% (3.485 hộ); hộ cận nghèo là 15,65% (2.253 hộ); có 11 xã tỷ lệ hộ nghèo trên 25% và còn 1.352 nhà tạm cần được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các địa địa phương đã chủ động, với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là công tác xóa nhà tạm đạt kết quả đáng ghi nhận.

Theo ông Bình, nguồn lực tập trung vào năm 2024 sẽ rất lớn. Vì vậy các địa phương trên địa bàn tỉnh cần điều phối, tính toán giải ngân nguồn lực hợp lý, phải xây dựng kế hoạch đầu năm, có kế hoạch giải ngân theo từng quý, từng năm. Bên cạnh đó,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ, có chính sách nhưng đảm bảo chính sách bình đẳng, các hộ xóa nhà tạm phải thực chất; phải xác định đối tượng đào tạo nghề, phân nhóm phù hợp, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Giảm nghèo bền vững để người dân khá giả hơn là mục tiêu xuyên suốt

Giảm nghèo bền vững để người dân khá giả hơn là mục tiêu xuyên suốt

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo là điều kiện, yếu tố quan trọng để đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, huy động vào cuộc sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, giảm nghèo bền vững để người dân khá giả hơn là mục tiêu xuyên suốt, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống người dân. Năm 2024, toàn tỉnh phải xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, là năm tập trung giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân. Riêng huyện A Lưới phải thoát khỏi 74 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo; nâng cao tỷ lệ các xã không có hộ nghèo. Các địa phương cần quan tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo không có khả năng lao động và hộ nghèo có công với cách mạng. 

Ông Thọ cũng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh