CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 03:29

Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa: "Bứt phá về đích sớm"

Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Hồng Quang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Năm 2023 vừa qua là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình hành động của Tinh ủy về thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh..., tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

"Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Bộ LĐ-TB&XH, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, mà trực tiếp là UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, Ngành LĐ-TB&XH Khánh Hòa đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát cơ sở, thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Thông báo số 703-TB/TU ngày 03/8/2023 và UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 27/12/2022, cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành đề ra"-Ông Tạ Hồng Quang nêu rõ.

Ông Tạ Hồng Quang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Ông Tạ Hồng Quang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị

Kết quả năm 2023, tất cả 6 chỉ tiêu nhiệm vụ Nhà nước và 21 chỉ tiêu ngành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có 8 chỉ tiêu (có 4 chỉ tiêu nhà nước) đạt từ 150% kế hoạch trở lên. Cụ thể: Số lao động có việc làm tăng thêm 18.046 người (đạt 157% KH); số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 324 người (đạt 324% KH); tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 29,4% (đạt 150% KH); vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa hơn 4,5 tỷ đồng (đạt 331% KH); vận động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 668 triệu đồng (đạt 167% KH); thực hiện xây dựng, sửa chữa 78 nhà tình nghĩa (đạt 200% KH); tỷ trọng người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy trong tổng số người nghiện được cai nghiện đạt 153% KH; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,09%, đạt 195,74%, còn 7.298 hộ nghèo (giảm 3.528 hộ) với tỷlệ 2,11%; mức giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 1,21%, đạt 214,7%, còn 12.657 hộ cận nghèo (giảm 3.821 hộ). Trong đó tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Khánh Sơn còn 31,63%, với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 8,97%, đạt 130,36% KH; tỷ lệ hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh còn 25,51%, với mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 13,65%, đạt 188,53% KH.

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu là Trung tâm BTXH và CTXH Khánh Hòa

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (trái) tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu là Trung tâm BTXH và CTXH Khánh Hòa

"Với những con số biết nói nêu trên và những kết quả đạt được trong năm qua của Ngành cho thấy công tác an sinh xã hội đã được ngành chúng ta triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, được nhân dân và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là niềm vui, niềm cổ vũ to lớn và là động lực khích lệ toàn Ngành chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 với phương châm hành động của toàn Ngành "Bứt phá về đích sớm"; tức là, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành xong trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa biểu dương những kết quả đạt được của Ngành LĐ-TB&XH trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực: Lao động việc làm, người có công và xã hội. Trong năm 2024, với phương châm của toàn ngành LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa là "Bứt phá về đích sớm", phấn đấu hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Chương trình hành động thực hiện 09 của Bộ Chính trị đã giao cho Ngành trong năm 2024, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo Ngành LĐ-TB&XH tiếp tục giữ vững đà phát triển, chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho Nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội thuộc phạm vi quản lý.

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" và Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với địa phương.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thúc đẩy tạo việc làm và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện tốt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, phấn đấu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt từ 40% trở lên.

Đối với công tác giảm nghèo, ông Đinh văn Thiệu chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo. Quyết tâm đến cuối năm 2024, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đáp ứng tiêu chí thoát khỏi huyện nghèo. 

KT7
Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Ông Đinh Văn Thiệu-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

  

NGỌC MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh