THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:19

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Các chính sách giảm nghèo, nhất là chính sách hỗ trợ xây nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã.

Bộ mặt nông thôn huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều đổi thay

Bộ mặt nông thôn huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều đổi thay

Năm 2023, huyện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình công cộng phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội với tổng kinh phí hơn 134 tỷ đồng; tạo điều kiện cho hơn 1.400 lượt hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 48,6 tỷ đồng. 

Đặc biệt, lãnh đạo và chính quyền các cấp địa phương đã phân công cán bộ, Đảng viên trực tiếp phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để kịp thời triển khai hỗ trợ đúng với thực tế, tạo hiệu quả cao.

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu cấp huyện, 14 ban chỉ đạo cấp xã và 39 ban phát triển thôn, tổ dân phố hoạt động hiệu quả, kịp thời chỉ đạo, triển khai, giám sát chặt chẽ.

Qua đó, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã giảm được 1.054 hộ nghèo, đạt 132% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mô hình hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Mô hình hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo phát triển chăn nuôi

Với quyết tâm thoát khỏi huyện nghèo, Khánh Vĩnh đã huy động tổng lực với sự vào cuộc của tất cả các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp khảo sát đến từng hộ nghèo, cận nghèo. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi hơn nữa nhận thức của hộ nghèo; tăng cường cán bộ, đảng viên trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm chắc nguyên nhân nghèo, nguyện vọng của từng hộ, từ đó phân loại để thực hiện các giải pháp hỗ trợ sát, đúng, hiệu quả; lồng ghép các chương trình, dự án vào công tác giảm nghèo; quan tâm hỗ trợ những hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để tránh tái nghèo…

Nhiều mô hình vì người nghèo đã được triển khai mang lại hiệu quả. Đặc biệt, Phòng LĐ-TB&XH huyện Khánh Vĩnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp trong chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Từ đầu giai đoạn 2021-2023, Phòng đã hưởng ứng và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức, cộng tác viên trong toàn ngành gắn với các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong cơ quan nhằm đẩy mạnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực công tác giảm nghèo.

Gia đình chị Cao Thị Thu Hương, dân tộc Raglai, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố, có nguồn thu nhập ổn định từ trồng keo, nuôi bò.

Gia đình chị Cao Thị Thu Hương, dân tộc Raglai, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ xây nhà ở kiên cố, có nguồn thu nhập ổn định từ trồng keo, nuôi bò.

Trong năm 2023, Phòng LĐ-TB&XH huyện Khánh Vĩnh tham mưu UBND huyện vận động hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện với tổng kinh phí 15,2 tỷ đồng thực hiện các nội dung xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã, thị trấn. Thực hiện xây mới 27 nhà và sửa chữa 666 nhà với kinh phí 14,940 tỷ đồng.

Dự kiến cuối năm 2024 hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở. Công tác này góp phần giúp các hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, tỉnh và địa phương, năm 2022, huyện Khánh Vĩnh còn 4.211 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 39,16%, hộ cận nghèo 1.561 hộ, chiếm tỷ lệ 14,52%.

Đến cuối năm 2023 (qua kết quả rà soát sơ bộ), toàn huyện còn 2.807 hộ nghèo/10.887 hộ dân, chiếm 25,78%; có 1.468 hộ cận nghèo, chiếm 13,48%. Huyện đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 7% đến 8%, đến cuối năm 2025 còn 2.085 hộ nghèo (chiếm 17,81% dân số); trung bình mỗi năm giảm từ 600 đến 800 hộ nghèo và đến cuối năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo.

Phương Trang

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh