THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 09:23

Đồng Tháp:

Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom, mìn có hoàn cảnh khó khăn

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo về việc phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn năm 2023. 

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành động bom, mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) thực hiện các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp VNMAC và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND danh sách 10 nạn nhân bom, mìn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, để đề nghị hỗ trợ sinh kế năm 2023.  

Đồng Tháp triển khai  tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn.

Đồng Tháp triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn.

Đồng thời, phối hợp VNMAC thông báo cho 10 nạn nhân được hỗ trợ sinh kế, tổ chức đưa đón nạn nhân về nhận quà hỗ trợ sinh kế theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Sở cũng nên cung cấp số liệu về nạn nhân bom, mìn cho VNMAC làm cơ sở lưu trữ dữ liệu về bom, mìn quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện: Tháp Mười, Tân Hồng, Châu Thành và Tam Nông, phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom, mìn năm 2023 trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng và các xã tăng cường thực hiện tổ chức tuyên truyền nội dung phòng, tránh tai nạn bom, mìn bằng hình thức chiếu phim và thông qua đài truyền thanh huyện, xã theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh