CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 01:51

Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cao nhất hơn 1 tỷ đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Chiều 25/12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, đã nhận được báo cáo từ 116 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về kết quả tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đó, tiền lương cao nhất năm 2023 là 250 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh. Tiền lương thấp nhất là 4,16 triệu đồng/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2024, các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 34 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 21,4 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. 

Các doanh nghiệp dân doanh có tiền thưởng cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI có tiền thưởng cao nhất là 157,2 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, các công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ có tiền thưởng cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Các doanh nghiệp dân doanh có tiền thưởng cao nhất hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là hơn 311 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.  

BÙI MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh