CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 01:08

Đà Nẵng phấn đấu giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động vào cuối năm 2025

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, TP Đà Nẵng đã tổ chức triển khai kịp thời Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được ban hành và triển khai thực hiện.

Các vấn đề cơ bản, bức xúc đối với người nghèo đã được giải quyết kịp thời; các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo… tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, trong giai đoạn 2021-2023, thành phố thực hiện 2 lần nâng chuẩn nghèo đa chiều cao hơn so với quy định của Trung ương. Cụ thể, đầu năm 2021, thực hiện chuẩn nghèo đa chiều chuẩn thành phố theo Nghị quyết 335/2020/NQ-HĐND. Với mức chuẩn này, toàn thành phố có 6.846 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 2,28% (trong đó, có 894 hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương, chiếm tỷ lệ 0,3%). Trong năm, có 364 hộ nghèo còn sức lao động phát sinh, 2.703 hộ nghèo còn sức lao động thoát nghèo.

Đến cuối năm 2021, toàn thành phố còn lại 4.507 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 1,50% (trong đó có 371 hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương, chiếm tỷ lệ 0,21%). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống của hộ nghèo về việc làm, thu nhập nên công tác hỗ trợ thoát nghèo trên địa bàn thành phố chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

Đầu năm 2022, thành phố thực hiện chuẩn nghèo đa chiều chuẩn thành phố theo Nghị quyết 76/2021/NQ-HĐND. Với mức chuẩn này, toàn thành phố có 8.993 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 2,99% (trong đó có 1.875 hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương, chiếm tỷ lệ 0,62%).

Trong năm 2022- 2023, có 670 hộ nghèo còn sức lao động phát sinh, 5.475 hộ nghèo còn sức lao động thoát nghèo. Ước đến cuối năm 2023, toàn thành phố còn lại 4.188 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 1,39% (trong đó có 900 hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương, chiếm tỷ lệ 0,3%), hoàn thành mục tiêu giảm nghèo còn sức lao động theo kế hoạch đề ra trong giai đoạn 2021-2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường biểu dương và đánh giá cao những kết quả các địa phương đã đạt được trong công tác giảm nghèo trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, các địa phương cần có giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra đến cuối năm 2025; nghiên cứu nguyên nhân khiến số người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia học nghề ở các địa phương còn thấp. Ngoài ra, một số chính quyền địa phương còn xem nhẹ công tác giảm nghèo, chưa có sự tập trung chỉ đạo huy động nguồn lực cho công tác giảm nghèo, tình trạng thoát nghèo theo chỉ tiêu ở một vài địa phương vẫn còn xảy ra dẫn đến chất lượng hộ thoát nghèo chưa thật sự bền vững. Công tác rà soát hộ nghèo cần phải sát với thực tế và đi vào thực chất để có các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Trần Chí Cường cũng đề nghị các sở, ngành, hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong tham mưu các chính sách, giải pháp để hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, việc làm…Tập trung huy động nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện xã hội hóa trong công tác giảm nghèo; không chạy theo chỉ tiêu, thành tích…

Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2024-2025, TP Đà Nẵng phấn đấu giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố vào cuối năm 2025. Đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, được hỗ trợ khi gặp khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn này, thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác giảm nghèo bền vững; hoàn thiện các chính sách, giải pháp thoát nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hoá, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo…

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

BÙI MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh