CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 11:39

Năm 2023:

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk giới thiệu 2.650 lao động tìm được việc làm

Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp tổ chức 106 phiên giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, ngày hội việc, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước, xuất khẩu lao động với sự tham gia của 245 lượt đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 60.313 người.

Lãnh đạo Trung Tâm và Công Đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk ký kết giao ước thi đua năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Lãnh đạo Trung Tâm và Công Đoàn cơ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk ký kết giao ước thi đua năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Tiếp đó, đã tư vấn việc làm, nghề nghiệp, các chế độ chính sách cho 42.336 lượt người, vượt 92,44% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 8.225 lượt người, vượt 8,22%; có 2.650 người tìm được việc làm sau khi giới thiệu vượt 10,42%. Trung tâm đã thẩm định hồ sơ và tham mưu ban hành 11.370 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trả 183 tỷ đồng; Tư vấn học nghề cho 11.739 lượt lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, kết quả: 322 lao động có quyết định hỗ trợ học nghề, đạt 92%.

Với những kết quả đạt được, Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen tập thể Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng Giấy khen 5 tập thể phòng (thuộc Trung tâm) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023; về cá nhân có 56 cá nhân của Trung tâm được Giám đốc Sở LĐ-TB&XH công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; có 6 cá nhân được công nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023

Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế, vướng mắc, khó khăn: Số lao động có việc làm qua tư vấn giới thiệu đạt kết quả chưa cao, tỷ lệ người tham gia học nghề so với người hưởng bảo hiểm thất nghiệp còn thấp; số lao động tham gia chương trình xuất khẩu lao động chưa nhiều nhất là lao động người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk vinh dự nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2023. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk phấn đấu năm 2024: Tổ chức tư vấn việc làm, nghề nghiệp cho hơn 32.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho khoảng 8.000 người; phấn đấu khoảng 2.400 người có việc làm sau giới thiệu, trong đó xuất khẩu lao động 200 người. Thu thập thông tin nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.350 lượt đơn vị, doanh nghiệp; cung cấp thông tin thị trường lao động cho khoảng 14.000 lượt đơn vị, doanh nghiệp và người lao động; tư vấn, hỗ trợ học nghề cho lao động bảo hiểm thất nghiệp, dự kiến 330 người được hỗ trợ học nghề; tiếp nhận và giải quyết chế độ cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 11.000 người.

LN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh