CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 10:45

Ninh Thuận đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu việc làm cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo đó, thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện khá hiệu quả. Mục đích đặt ra là phải tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia thị trường lao động thông qua các hoạt động tại hội nghị tư vấn nói chuyện chuyên đề về việc làm, nghề nghiệp. Tổ chức hội nghị tư vấn nói chuyện chuyên đề về việc làm, nghề nghiệp làm cầu nối để người lao động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động đẩy mạnh tìm kiếm việc làm phù hợp. Tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp trong việc tham gia tuyển dụng lao động phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trên cơ sở đó, để họ có cơ hội tìm việc, học nghề và tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để lựa chọn được công việc phù hợp. Bên cạnh đó, ngành Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh còn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động dịch vụ việc làm và thông tin tuyển dụng việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu việc làm, mất việc làm hoặc có việc làm nhưng việc làm không ổn định, được tiếp cận thông tin và tạo thói quen tìm kiếm việc làm.

Làm cốm là nghề truyền thống ở Ninh Thuận

Làm cốm là nghề truyền thống ở Ninh Thuận

Về hoạt động tuyên truyền, Trung tâm đã phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự về hiệu quả của công tác kết nối việc làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Phối hợp với Báo Lao động và Xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội viết tin, bài tuyên truyền về các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối việc làm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức phát hàng ngàn tờ rơi, treo nhiều băng rôn tuyên truyền về hoạt động đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các huyện như Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái và Thuận Bắc.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận, các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức hội nghị tư vấn, nói chuyện chuyên đề về việc làm, nghề nghiệp. Phổ biến thông tin, hướng dẫn cho người lao động kỹ năng tìm việc làm, kỹ năng phỏng vấn, làm hồ sơ ứng tuyển tìm kiếm việc làm. Qua đó đã thu hút được đông đảo lao động là sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh viên là người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đang theo học tại các cơ sở giáo dục – nghề nghiệp tiếp cận thông tin thị trường lao động và tìm kiếm việc làm. Tổng kinh phí dành cho hoạt động Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Trung tâm là 107.000.000 đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc là tỉnh Ninh Thuận là 20.752 lượt người. Trong đó, tư vấn giới thiệu việc làm qua sàn và các phiên giao dịch việc làm là 8.894 lượt người, đạt 177,88% so với kế hoạch đề ra.

Mô hình trồng măng tây xanh hiệu quả cao ở Ninh Thuận

Mô hình trồng măng tây xanh hiệu quả cao ở Ninh Thuận

Thời gian từ nay đến cuối năm, Trung tâm phấn đấu tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động là 2.563 lượt người, phối hợp tạo nguồn để đưa người đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng là 104 người. Thực hiện tư vấn giới, thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho đối tượng bảo hiểm thất nghiệp là 3.142 lượt người… Để hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu được giao, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, trong đó thực hiện phóng sự tuyên truyền về “người thật – việc thật” do hiệu quả từ người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Duy trì tổ chức phiên giao dịch việc làm định kỳ vào ngày 20 hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn và kết nối việc làm. Tiếp tục phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh bạn tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến cho người lao động, nhằm đa dạng hóa việc kết nối cung – cầu lao động cho các thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh. Xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, triển khai các phiên giao dịch việc làm lưu động để tư vấn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, đối tượng sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.Triển khai Kế hoạch về việc thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 5, Tiểu dự án 3 của Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

THU HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh