THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 07:25

Đồng Nai: Giới thiệu việc làm cho hơn 7.000 lao động

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, trung tâm tổ chức 15 sàn giao dịch việc làm (đạt 100% kế hoạch năm) đã tư vấn việc làm cho hơn 77.000 lao động, trong đó tư vấn việc làm cho người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là trên 68.000 người.

Người lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm mới tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai.

Người lao động đến tìm kiếm cơ hội việc làm mới tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai.

Qua các sàn giao dịch việc làm đã giới thiệu việc làm cho 8,700 lượt lao động và giải quyết việc làm cho hơn 7.000 người. 

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, qua các sàn giao dịch việc làm, mặc dù có nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ở nhiều vị trí nhưng số lương lao động tham gia tìm việc rất ít, nhất là lao động phổ thông. Do đó, trong năm 2024, Trung tâm dự kiến sẽ tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm và giải quyết việc làm khoảng 6,8 ngàn lao động.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh