CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 09:53

TP.Cần Thơ công bố các đối tượng nhận trợ cấp dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo đó, đây là dịp để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống, UBND thành phố Cần Thơ thông báo mức trợ cấp và đối tượng được trợ cấp, cụ thể như sau:

 Mức trợ cấp 1.600.000 đồng đối với người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên.

Mức trợ cấp 1.400.000 đồng đối với các đối tượng như: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;  Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

TS.Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà mừng Xuân Qúy Mão 2023 cho các đối tượng.

TS.Trần Thị Xuân Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ tặng quà mừng Xuân Qúy Mão 2023 cho các đối tượng.

 Mức trợ cấp 1.300.000 đồng đối với các đối tượng sau: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Con đẻ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Tuất thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ từ 61% trở lên hưởng trợ cấp hàng tháng; Tuất người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945; Đại diện thân nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến đã từ trần; Đại diện thân nhân người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945 đã từ trần; Người thờ cúng liệt sĩ theo quy định (đã có Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng….

Lãnh đạo TP.Cần Thơ trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 Mức trợ cấp 1.200.000 đồng đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (kể cả người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đến 99 tuổi; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng); hộ nghèo (đã được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2023) trên địa bàn thành phố.

 Mức trợ cấp 1.100.000 đồng đối với các đối tượng sau: Đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do Bảo hiểm xã hội quản lý; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Đảng đang hưởng lương do ngân sách thành phố và quận, huyện, quản lý; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) thành phố và quận, huyện quản lý; Cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn; những người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực (kể cả các đối tượng được hỗ trợ sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước); Cán bộ, công chức thuộc các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Đây là dịp để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống, UBND thành phố Cần Thơ thông báo mức trợ cấp và đối tượng được trợ cấp.

Đây là dịp để mọi người, mọi nhà vui xuân, đón Tết và giải quyết một phần khó khăn về đời sống, UBND thành phố Cần Thơ thông báo mức trợ cấp và đối tượng được trợ cấp.

 Mức trợ cấp 1.000.000 đồng đối với các đối tượng sau: Đối tượng nuôi dưỡng ở các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy do Nhà nước quản lý;  Đối tượng nuôi dưỡng tại 08 cơ sở xã hội ngoài công lập.

 Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng nhiều suất tặng quà như:  Đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng; người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: Trường hợp một người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà trở lên thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được nhận 01 suất quà với mức đó. Trường hợp một người thờ cúng nhiều liệt sĩ chỉ hưởng 01 suất quà.

 Đối với hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ), hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng (theo quy định Điều 20 tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ): Trường hợp trong hộ nghèo có nhiều người, trong đó có đối tượng bảo trợ xã hội thì được hưởng 01 suất của hộ nghèo và có bao nhiêu đối tượng bảo trợ xã hội thì được hưởng bấy nhiêu suất của đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp trong hộ nghèo chỉ có 01 người duy nhất vừa thuộc diện hộ nghèo vừa là đối tượng bảo trợ xã hội thì chỉ được nhận 01 suất quà.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh