CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 10:14

Thanh Hóa tiếp nhận viện trợ tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Ngày 15/1, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây vừa ký Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tại huyện Bá Thước” do Tổ chức GRET (Pháp) - Văn phòng đại diện tại Hà Nội tài trợ.

Một góc khu du lịch sinh thái ở Pù Luông (Ảnh minh họa)

Một góc khu du lịch sinh thái ở Pù Luông (Ảnh minh họa)

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển các mô hình kinh tế và sinh kế thích nghi do phụ nữ làm chủ nhằm quản lý và bảo tồn rừng ở vùng lõi và vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả chủ yếu của dự án: Thử nghiệm thỏa thuận hợp tác chia sẻ lợi ích nhằm thúc đẩy lồng ghép các hoạt động bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng và các hoạt động sinh kế, thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích toàn diện được xây dựng và áp dụng cho các thôn can thiệp tại vùng đệm và vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

3 nhóm hợp tác du lịch dựa vào cộng đồng của phụ nữ dân tộc thiểu số tại các thôn Báng, Kho Mường, Ấm Hiêu trở thành tác nhân chính thúc đẩy sự phát triển và cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm mang tính thị trường theo cách chia sẻ lợi ích trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

4 nhóm phụ nữ tại thôn Sát - xã Ban Công, thôn Bầm - xã Thành Sơn, thôn La Ca - xã Cổ Lũng và thôn Kịt - xã Lũng Cao cung cấp các sản phẩm phi lâm nghiệp hỗ trợ du lịch, nhằm giảm sự phụ thuộc vào rừng và khai thác các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ quá mức.

Thời gian thực hiện đến ngày 25/8. Tổng vốn dự án: 86.927 USD, tương đương hơn 2,11 tỷ đồng (gồm tiền mặt và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật) từ vốn viện trợ không hoàn lại từ Tổ chức GRET (Pháp) - Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Quyết định cũng nêu rõ, Tổ chức GRET (Pháp) - Văn phòng đại diện tại Hà Nội cùng các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức nghiệm thu, đánh giá và tiến hành các biện pháp cần thiết để khai thác và bàn giao kết quả đạt được cho đối tượng thụ hưởng theo quy định...

QUÁCH TUẤN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh