CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:17

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thông tin tại hội nghị, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.899 lượt người có uy tín trong cộng đồng DTTS&MN. Riêng năm 2023, tính đến thời điểm hiện tại có 1.282 người có uy tín (bao gồm già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người sản xuất, kinh doanh giỏi...). Đội ngũ nhân sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh khoảng 63.298 người, trong đó có khoảng 5.207 người DTTS&MN, chiếm tỷ lệ 8,22%.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại 11 huyện miền núi có 1.411 doanh nhân, trong đó, số lượng doanh nhân người DTTS&MN là 374 người, chiếm tỷ lệ 26,5%; hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, vận tải, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây con giống...

Những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN và đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS&MN đã trở thành lực lượng có vai trò và vị trí quan trọng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung của tỉnh. Nổi bật là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Đặc biệt, những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS,&MN, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS&MN đã góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững vùng DTTS&MN tỉnh Thanh Hóa…

Tại hội nghị, đại diện các điển hình tiên tiến đã trao đổi, giao lưu, chia sẻ những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình “Xứ Đạo bình yên - Gia đình văn hóa”; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao, phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững sự bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ tại hội nghị

Các điển hình tiên tiến giao lưu, chia sẻ tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các huyện miền núi cần quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đồng bào các DTTS&MN, trong đó có chính sách đối với người có uy tín. Thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần để phát huy vai trò của những người có uy tín trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, có khả năng vận động, dẫn dắt cộng đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia góp ý xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS&MN

Lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS&MN

"Với đội ngũ người có uy tín, trưởng thôn, bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu, cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững... Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng quê hương vững mạnh về chính trị, kinh tế và văn hóa, góp phần xây dựng khu vực miền núi Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của cả tỉnh...", Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng họ tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và 41 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 đã vinh dự nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

QUÁCH TUẤN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh