THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 01:56

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo tại Hội nghị, bà Lê Nguyễn Huyền Trang - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2023, Sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định; các cấp, các ngành, các địa phương tích cực phối hợp, thực hiện chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng người có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công tác chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em luôn được địa phương tăng cường chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống xâm hại trẻ em, đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Công tác tư vấn, cung ứng, giới thiệu việc làm trong tỉnh, trong nước, nước ngoài thường xuyên quan tâm chỉ đạo; chú trọng đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi nghề nghiệp và quá trình cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh chuyển dịch lao động và thúc đẩy việc làm bền vững; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số gắn với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2023, toàn tỉnh Quảng Trị giải quyết việc làm 13.989 lượt lao động, trong đócó 2.823 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tại  các thị trường: Đài Loan; Nhật Bản; Hàn Quốc,..

Công tác giảm nghèo bền vững được chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả, theo hướng bền vững, ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quảng Trị chú trọng hỗ trợ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp, các ngành đã tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Quảng Trị còn 14.040 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,71% và 9.927 hộ cận nghèo, chiểm tỷ lệ 5,45% so với tổng số hộ dân cư. Tỷ lệ nghèo đa chiều huyện Đakrông giảm 4,31% tương ứng 386 hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều đồng bào DTTS giảm 6,74%, tương ứng 1.102 hộ.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2024, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị phấn đấu giải quyết việc làm cho 12.500 lao động (trong đó, đưa 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); đổi mới và tăng cường công tác truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của người học, doanh nghiệp và xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp cho 9.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,16%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,5%.     

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, trong đó chú trọng dự án đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án triển khai trên địa bàn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,0 - 1,5%.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Empty
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Ông Lê Nguyên Hồng - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay từ đầu năm, ngành đã đưa ra nhiều giải pháp chung để thực hiện một cách đồng bộ, đồng thời tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Trước mắt, Sở sẽ phối hợp với các ban ngành, địa phương, tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho người dân, bảo đảm mọi người đều được hưởng Tết cổ truyền ấm no, vui tươi, lành mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành LĐ-TB&XH tỉnh, nhất là chỉ tiêu về giải quyết việc làm cho người lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo đã góp phần vào chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác chi trả chính sách, chăm lo đời sống đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thường xuyên; việc quan tâm, chăm lo cho đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện theo quy định.

Trong thời gian tới, ông Nam đề nghị ngành LĐ-TB&XH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ trì, phối hợp đẩy mạnh thực hiện hiệu qủa các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần khẩn trương triển khai đề án chi trả chính sách bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; triển khai các giải pháp phát triển thị trường lao động, qau đó giải quyết việc làm cho người dân; nâng cao chất lượng công tác GDNN để đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, nhu cầu xã hội.

Empty
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu ngành LĐ-TB&XH tỉnh cùng với các cấp, các ngành chăm lo, bảo đảm đời sống người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội; tuyên truyền, vận động, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa; tập trung các nguồn lực, “tăng tốc” xoá nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm tốt hơn nữa công tác cai nghiện ma tuý cho học viên, quản lý đối tượng sau cai. Ông Nam yêu cầu ngành LĐ-TB&XH phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, mà trước mắt là chăm lo cho người dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Mặt khác, chuẩn bị tốt nhất các khâu để sớm triển khai Dự án xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tật từ nguồn vốn do KOICA tài trợ.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh