THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 12:30

Thống nhất các nội dung xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật Quảng Trị

Hoạt động thăm khám, chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật tại Quảng Trị

Hoạt động thăm khám, chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật tại Quảng Trị

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, dự án xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị, do KOICA tài trợ thực hiện từ năm 2023-2026, với số vốn viện trợ không hoàn lại 12 triệu USD.

Trong năm 2023, việc triển khai dự án Trung tâm bảo trợ xã hội - Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị đã được tỉnh Quảng Trị và KOICA tích cực phối hợp triển khai thực hiện. Đáng chú ý, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; UBND tỉnh ban hành quyết định về thành lập Ban chỉ đạo dự án; quyết định thành lập tổ chuẩn bị thực thi dự án; quyết định bố trí vốn ngân sách địa phương.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã cử đoàn công tác tập huấn tại Hàn Quốc; xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; triển khai tập huấn phụ huynh trẻ khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức và truyền thông về Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh.

Tại buổi làm việc, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung triển khai dự án trong năm 2024, như: xây dựng mạng lưới cộng đồng địa phương; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (FS); kế hoạch về nhân sự Trung tâm; đào tạo cán bộ làm việc tại Trung tâm; lập thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết; lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng...

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo địa phương cơ bản thống nhất bản tư vấn thiết kế Trung tâm bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Bản thiết kế đã được chỉnh sửa, bổ sung cơ bản đáp ứng công năng cũng như định hướng các tiện ích phục vụ cộng đồng ngoài phục hồi chức năng.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị, trong kế hoạch thực hiện dự án cần nêu cụ thể các hoạt động chính của dự án như: xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm, thiết kế cơ sở, kế hoạch đấu thầu, triển khai thi công, tổ chức bộ máy, quy chế vận hành...đồng thời xác đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch đào tạo; kế hoạch ngân sách đảm cho các hoạt động của dự án.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ trình UBND tỉnh ban hành để trên cơ sở đó, các ngành, đơn vị tích cực phối hợp với tổ chức KOICA và các đơn vị liên quan để dự án triển khai đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực.

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh