CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:42

Quảng Trị: Trên 57,5 triệu USD cam kết hỗ trợ rà phà bom mìn sau chiến tranh

Lực lượng công binh di chuyển những quả bom đi tiêu huỷ.

Lực lượng công binh di chuyển những quả bom đi tiêu huỷ.

Quảng Trị là tỉnh bị ô nhiễm bom mìn nặng nhất toàn quốc sau chiến tranh, với trên 81% diện tích đất và 141/141 xã, phường thị trấn. Theo Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị, từ năm 1975 đến nay, bom mìn và vật liệu nổ đã gây thương vong cho hơn 8.540 người trên địa bàn; trong đó có 3.432 người chết, còn lại là bị thương. Đặc biệt, trong số người thương vong do bom, mìn, trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 31%.

Theo Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị, trong 3 năm qua, tỉnh đã rà phá được 18.568 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, đạt 124% kế hoạch; phát hiện xử lý an toàn trên 76.870 bom mìn và vật liệu nổ; hoàn thành khảo sát kỹ thuật và phi kỹ thuật tại 690 thôn, chiếm 86% tổng số thôn của tỉnh. Từ năm học 2021- 2022 đến nay, 100% cơ sở sở giáo dục cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đưa nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vào giảng dạy cho học sinh. Hệ thống cơ sở dữ liệu về nạn nhân bom mìn được thống kê đầy đủ và đồng bộ, từ đó lập kế hoạch ưu tiên và hoạch định chính sách trong hỗ trợ hiệu quả nạn nhân, gia đình nạn nhân bom mìn.

Tỉnh đã thực hiện hiệu quả các hoạt động lồng ghép khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị tiếp tục xúc tiến vận động viện trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ hoàn thành hoạt động khảo sát bom mìn; khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí “tỉnh an toàn” với bom mìn; tổ chức xây dựng và triển khai các đề án, dự án rà phá bom mìn đảm bảo an toàn cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội.

Từ năm 2021 - 2023, tỉnh đã có 47 dự án, viện trợ phi dự án mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội do các tổ chức, dự án phi Chính phủ nước ngoài thực hiện. Tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 đạt trên 57,5 triệu USD.

Quảng Trị hướng đến mục tiêu là “tỉnh an toàn” với bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Trị đặt mục tiêu bình quân mỗi năm rà phá được khoảng 3.000ha đất ô nhiễm bom mìn; vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 10 triệu USD/năm để khắc phục hậu quả bom mìn; hoàn thành 100% hoạt động khảo sát bom chùm và công bố các khu vực xác định nguy hiểm do ô nhiễm bom mìn. Hàng năm, có 60.000 lượt người được tiếp cận chương trình giáo dục phòng, tránh bom mìn; từ 1.300 - 1.500 nạn nhân và gia đình nạn nhân bom mìn được hỗ trợ về y tế, phát triển sinh kế. Đến năm 2025, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh đều đưa chương trình giáo dục phòng, tránh bom mìn vào dạy học tích hợp trong các môn học. Đặc biệt, Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam an toàn với bom mìn vào năm 2025, sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn quản lý rủi ro do bom mìn gây ra.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị đề ra các giải pháp, bao gồm, đẩy mạnh vận động tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; tăng cường đào tạo và tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn; thực hiện tốt thông tin tuyên truyền khắc phục hậu quả bom mìn, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan chức năng và Nhân dân.

MINH CHÂU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh