THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 09:44

Quảng Nam chi hơn 19,8 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 với tổng số tiền hơn 19,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện các dự án.

Cụ thể, phân bổ hơn 7,8 tỷ đồng cho Dự án ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 2 - Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 2 đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025).

Phân bổ 5,9 tỷ đồng cho Dự án cấu trúc làng và sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc Co; hạng mục san nền; tường chắn và gia cố mái taluy; hệ thống giao thông các tuyến đường nội bộ; hệ thống thoát nước mưa và thoát nước bẩn sau nhà; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; nhà sinh hoạt cộng đồng, tường rào cổng ngõ, sân bê tông.

Tỉnh cũng phân bổ 6 tỷ đồng đối với Dự án cấu trúc làng và sắp xếp, bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trong xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc Cơ Tu; hạng mục san nền; tường chắn và gia cố mái taluy; giao thông; thoát nước mưa; thoát nước thải sinh hoạt; cấp nước sinh hoạt; cấp điện và chiếu sáng.

BM

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh