CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 12:01

Phong Điền (Thừa Thiên Huế): Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã bãi ngang Điền Hương được sửa chữa, nâng cấp từ nguồn kinh phí chương trình giảm nghèo bền vững, giúp người dân địa phương có nơi tổ chức các hoạt động chung

Nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã bãi ngang Điền Hương được sửa chữa, nâng cấp từ nguồn kinh phí chương trình giảm nghèo bền vững, giúp người dân địa phương có nơi tổ chức các hoạt động chung

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền, trong thời gian vừa qua, các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành trên địa bàn quan tâm triển khai tổ chức thực hiện. Phong Điền xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng huyện trở thành thị xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng. 

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy, đến cuối năm 2021, toàn huyện Phong Điền có 1.132 hộ nghèo/2.446 khẩu, tỷ lệ 3,80% và 1.163 hộ cận/3.285 khẩu, tỷ lệ 3,90%.

Trong năm 2022, huyện Phong Điền đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Kết quả đến cuối năm 2022, giảm 272/200 hộ nghèo (0,94%) vượt so với chỉ tiêu đề ra 72 hộ; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,86%. Theo kế hoạch, huyện Phong Điền phấn đấu, giảm 0,40 % (tương đương 121 hộ nghèo) trong năm 2023, đến cuối tỷ lệ hộ nghèo giảm còn lại 2,46%; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện giảm 0,42 % (tương đương 125 hộ) còn lại 3,31%. Đến cuối năm 2025, Phong Điền phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn lại 1,79% (532 hộ).

Căn cứ kết quả rà soát và các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, BCĐ giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền đã phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương  đến 2025; đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn xác định lộ trình giảm nghèo theo địa chỉ gắn với các nhóm giải pháp tác động theo chiều thiếu hụt để giúp đỡ, hỗ trợ. Thời gian vừa qua, huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình sinh kế, tạo nguồn thu nhập, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghèo.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền hiện nay, huyện đang dồn các nguồn lực cho 2 xã vùng bãi ngang, ven biển, để các địa phương này giảm tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới, góp phần đưa Phong Điền trở thành thị xã vào năm 2025.  Điển hình như tại xã Điền Hương, 1 trong 7 xã vùng bãi ngang, ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. Xã Điền Hương phấn đấu đến cuối năm 2023, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 4,91% (tương ứng với giảm 11 hộ); đến năm 2025 còn 36 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,90%.

Ông Thái Duy Khánh - Phó Chủ tịch UBND xã Điền Hương cho biết, địa phương đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm người nghèo xoá nhà tạm, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập. Điền Hương chú trọng lựa chọn các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của địa phương để hỗ trợ người dân, đặc biệt là mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt vỗ béo, bò giống chất lượng cao. Đến nay, toàn xã Điền Hương có tổng đàn bò 689 con. Trong đó, thông qua mô hình chăn nuôi bò sinh sản từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nhà nước đã hỗ trợ 115 con bò cái sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo. “Việc chăn nuôi bò đóng góp quan trọng vào việc nâng cao thu nhập cho người dân. Một con bò mẹ sinh sản 1 con bê, nếu tính bình quân một năm thu về được từ 10-15 triệu đồng”, ông Khánh khẳng định.

Giúp người nghèo phát triển sinh kế, tạo thu nhập, ổn định đời sống

Giúp người nghèo phát triển sinh kế, tạo thu nhập, ổn định đời sống

Cùng với nhiệm vụ giải quyết các chiều thiếu hụt về nhà ở, việc làm, thu nhập, BCĐ giảm nghèo bền vững huyện Phong Điền cũng giao cho Hội Chữ thập đỏ tập trung hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo không còn người có khả năng lao động bằng các địa chỉ nhân đạo, các phần quà có giá trị nhân các dịp lễ, tết, các suất học bỗng cho các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đầu năm học, nhằm bớt khó khăn cho gia đình.

Ban thường vụ Huyện ủy Phong Điền cũng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục phát động phong trào “ dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo” nhằm giúp đỡ con cháu trong họ tộc và tạo lan tỏa toàn xã hội với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã xây dựng chương trình thực hiện giúp đỡ hỗ trợ hội viên đoàn viên thoát nghèo bền vững. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội hoá để giúp người dân xoá nhà tạm, phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, thông qua cuộc vận động toàn dân hưởng ứng “Ngày vì người nghèo” và tổ chức vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, ban ngành trên địa bàn huyện, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, từ thiện, các doanh nghiệp và các cá nhân trong và ngoài địa phương đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyệnPhong Điền, qua đó tạo thêm nguồn lực để xây dựng các nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở, cũng như hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết khác trong đời sống cho người nghèo. 

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh