THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 10:33

Năm 2024, TPHCM phát hành trái phiếu hơn 5.000 tỷ đồng

Tiếp tục kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, trưa 8/12, HĐND TP đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng cụ thể như: quyết toán ngân sách TP năm 2022; điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách TP năm 2024; phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2024.

Trưa ngày 8/12, HĐND TPHCM đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: Thành Nhân).

Trưa ngày 8/12, HĐND TPHCM đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: Thành Nhân).

Đối với Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024, HĐND TPHCM quyết nghị, phê duyệt kế hoạch vay chính quyền địa phương năm 2024 của TPHCM với tổng mức vay hơn 9.749 tỷ đồng.

Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách hơn 8.998 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng; vay từ nguồn vốn Chính phủ về cho vay lại hơn 4.749 tỷ đồng và vay trong nước hơn 5.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí năm 2024, HĐND quyết nghị phê duyệt kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương năm 2024 của TPHCM với tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của TP năm 2024 hơn 1.969 tỷ đồng.

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện nguồn trả lãi và phí hơn 1.218 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách TP. Nguồn trả nợ gốc 750,9 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua 9 nghị quyết liên quan đến Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua 9 nghị quyết liên quan đến Nghị quyết 98 của Quốc hội.

HĐND TPHCM cũng quyết nghị chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TPHCM xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 hơn 5.000 tỷ đồng.

HĐND TPHCM giao UBND TP đảm bảo kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương phù hợp với kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025. Phân bổ và sử dụng vốn vay đúng mục tiêu, hiệu quả; đảm bảo công khai, minh bạch; bố trí ngân sách địa phương trả nợ đầy đủ, đúng hạn. 

Phong Nha

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh