THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:17

Năm 2024, Quảng Nam giao 110 tỷ đồng vốn tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

Các chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2024 cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố, để cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (60 tỷ đồng) và các chương trình khác theo Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh (50 tỷ đồng), tổng số tiền 110 tỷ đồng.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2024 cho các địa phương, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cũng đã ký quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2023 cho các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, phân bổ 250 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người dân ở 18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, huyện Thăng Bình được phân bổ 45 tỷ đồng, Điện Bàn 30 tỷ đồng, Tiên Phước 20 tỷ đồng, Phú Ninh 10 tỷ đồng, Đại Lộc 16 tỷ đồng, Núi Thành 12 tỷ đồng, Tây Giang 5 tỷ đồng, Đông Giang 7 tỷ đồng… 

Cùng với các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả ở địa phương, việc đẩy mạnh thực hiện cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tạo thêm động lực cho tỉnh Quảng Nam phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh