THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:00

Bình Phước:

Giải quyết việc làm cho 42.480 lao động

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Phứơc trong tháng 11/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm, học nghề cho 1.450 người; đã giải quyết việc làm cho 3.106 lao động; thu hút lao động ngoại tỉnh 600 người.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tư vấn, đăng ký tìm việc và giới thiệu việc làm, học nghề cho 13.030 lao động; giải quyết việc làm cho 42.480/40.000 lao động, đạt 106% kế hoạch năm; thu hút 7.441 lao động đạt 74,46% kế hoạch.

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã đào tạo nghề cho 8.365/10.000 người đạt 83.65%, ngoài ra, các cơ sở GDNN đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo lại cho 7.825 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64,5/65%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đạt 3%.

Năm 2023, ngành công nghiệp cấp II của Bình Phước có chỉ số sử dụng lao động tăng cao.

Năm 2023, ngành công nghiệp cấp II của Bình Phước có chỉ số sử dụng lao động tăng cao.

Theo Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, 11 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, các doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm thêm khách hàng để khôi phục sản xuất, xuất khẩu. Đồng thời, mạnh dạn chuyển đổi số, nhanh chóng ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 41,00%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 20,48%; Sản xuất kim loại tăng 20,00%; Sản xuất xe có động cơ tăng 6,04%.

Một số ngành có mức giảm so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 33,45%; Sản xuất trang phục giảm 24,28%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 21,90%; Dệt giảm 14,69%...

So với cùng kỳ, chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 11 năm 2023 giảm 11,25%, trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 4,20%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm 40,22%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 6,91%.

Trong ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng cao so cùng kỳ năm trước như: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 67,10%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 51,89%; Sản xuất xe có động cơ tăng 50,04%; Khai khoáng khác tăng 26,82%; Sản xuất kim loại tăng 17,26%.

Bên cạnh đó, cũng có một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm nhiều so cùng kỳ năm trước: Sản xuất đồ uống giảm 50,00%; Sản xuất trang phục giảm 26,03%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 22,61%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 7,16%...  

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh