THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:25

Đồng Nai: Đã chi hơn 193 tỷ đồng hỗ trợ tăng thu nhập cho nhân viên y tế

Ngày 8/12, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã chi hơn 193,6 tỷ đồng hỗ trợ tăng thu nhập cho hơn 8.000 viên chức ngành Y tế (khối công lập) và 298 nhân viên y tế khu phố theo Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ nguồn lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025. 

Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND, đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân viên y tế khối công lập.

Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND, đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân viên y tế khối công lập.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 34/2022, đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân viên y tế khối công lập, giúp họ an tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Cũng nhờ Nghị quyết 34 mà số bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc năm 2023 giảm. 

Theo Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND, tỉnh Đồng Nai sẽ chi 889,4 tỷ đồng để hỗ trợ nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên y tế khối công lập giai đoạn 2023 - 2025.

XUÂN TRƯỜNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh