CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 11:17

Đà Nẵng bố trí thuê chưng cư nhà ở xã hội cho hộ đặc biệt khó khăn

Việc bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố trong việc tạo điều kiện cho các hộ dân an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Đ.N

Việc bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền thành phố trong việc tạo điều kiện cho các hộ dân an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Đ.N

Đây là những hộ có người bị khuyết tật nặng, hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con..., chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở địa bàn; chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, việc bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền trong việc tạo điều kiện cho các hộ dân an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Được biết, tính đến hết năm 2023, TP Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành hơn 16.700 căn hộ chung cư, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đã đầu tư hơn 12.000 căn hộ (chiếm tỷ lệ khoảng 80% quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước của cả nước). Đối với chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, thành phố đang quản lý gần 10.000 căn hộ, đã bố trí thuê trên 98%.

Từ năm 2019, TP Đà Nẵng đã có chủ trương ưu tiên bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với người có công với cách mạng và hộ giải tỏa các khu chung cư, tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước; các đối tượng còn lại, được xem xét, giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Để giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng phương án và triển khai xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

BM

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh