THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:01

Bình Định: Thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Tuy Phước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Nguyễn Hồng Phấn (SN 1939, thôn Kỳ Sơn), Bùi Văn Hiếu (SN 1961, thôn Phụng Sơn), Võ Thị Sen (SN 1948, thôn Phụng Sơn).

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương binh và gia đình chính sách; chúc các thương binh sống vui, sống khỏe; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn người có công phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp và động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng quê hương, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà thương binh Bùi Văn Hiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn thăm hỏi, tặng quà thương binh Bùi Văn Hiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Tuy Phước luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, người có công cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Các thương binh bày tỏ cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, động viên con cháu tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 

NGỌC MINH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh