THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2024 03:49

Cà Mau

Tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những nguồn lực hỗ trợ ban đầu của Nhà nước

Ngay từ đầu năm, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8% theo chuẩn nghèo mới), và triển khai đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định.

Bà Nguyễn Thu Tư, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết, theo kết quả rà soát, năm 2023 toàn tỉnh có 4.900 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,6% (giảm 2.507 hộ, tỷ lệ giảm 0,81%/0,8%, vượt 0,01% so với Kế hoạch), hộ cận nghèo 4.788 hộ, chiếm tỷ lệ 1,56% (giảm 922 hộ, tỷ lệ giảm là 0.30%).

"Kết quả giảm nghèo hàng năm được xem là thành quả của sự quan tâm sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, sự hỗ trợ, tập trung nguồn lực từ ngân sách Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Và, quan trọng hơn hết là ý thức, trách nhiệm cộng đồng, nhất là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong sự phấn đấu tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những nguồn lực hỗ trợ ban đầu của Nhà nước", bà Nguyễn Thu Tư nhận định. 

Tạo sinh kế cho người nghèo giúp họ vươn lên thoát nghèo (ảnh: Internet).

Tạo sinh kế cho người nghèo giúp họ vươn lên thoát nghèo (ảnh: Internet).

Theo Sở LĐ-TB&XH, giai đoạn 2021- 2025, tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 365,1 tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 là 151,3 tỷ đồng. Theo đó, kết quả giải ngân, sử dụng kinh phí 2022-2023 được trên 92 tỷ đồng, đạt 60,87%. Ngoài ra, vốn tín dụng trên 958,1 tỷ đồng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, Nhà ở xã hội… Bên cạnh đó, vận động Quỹ vì người nghèo được 161,8 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng mới 747 căn, sửa chữa 63 căn nhà Đại đoàn kết; giúp phát triển sản xuất 1.493 lượt người…

Tại buổi giám sát, đại biểu thảo luận tìm phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương như: khó khăn, hạn chế về cơ chế chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án mô hình; các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương còn nhiều bất cập, ảnh hưởng khá lớn đến tiến độ giải ngân chung đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh...

Đại diện Sở LĐ-TB&XH đề xuất, trong thời gian tới, phối hợp tập trung hỗ trợ nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo có lao động bằng cách hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn ưu đãi; tạo điều kiện cho các lao động nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và phân công cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; thực hiện cơ chế hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua các các chương trình, dự án đã được phê duyệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhiều mô hình giảm nghèo triển khai hiệu quả (ảnh: Internet).

Nhiều mô hình giảm nghèo triển khai hiệu quả (ảnh: Internet).

Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững.

Đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị liên quan và các địa phương đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, đại diện đoàn giám sát lưu ý, tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời tại các địa phương trong triển khai thực hiện chương trình và chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền linh hoạt, phù hợp để hộ nghèo, hộ cận nghèo nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách giảm nghèo; từ đó phấn đấu tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững bằng những nguồn lực hỗ trợ ban đầu của Nhà nước.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh