THỨ HAI, NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2024 08:07

Quảng Nam triển khai nhiều chương trình, hoạt động đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tỉnh công nhận và trao giải cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2023. Ảnh TH

Tỉnh công nhận và trao giải cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2023. Ảnh TH

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện, kết nối mạng lưới Hội, Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, tăng cường xây dựng giảng viên nguồn (ToT) có chất lượng và chuyên môn cao phục vụ việc giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hợp tác với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, mạng lưới khởi nghiệp vùng, quốc gia… thúc đẩy tinh thần, văn hóa khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp Nhân dân.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục khuyến khích, tôn vinh ý tưởng, dự án khởi nghiệp toàn tỉnh, nhất là cấp huyện; tổ chức hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, khát vọng, năng lực khởi nghiệp toàn xã hội; phát triển khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ; lồng ghép chương trình, kế hoạch của tỉnh, ngành, địa phương, nhất là chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; phát triển mạnh mẽ kiến thức khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Các chương trình, hoạt động sẽ được tỉnh triển khai trong năm 2024 nhằm đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh: Duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp toàn tỉnh; đào tạo giảng viên và cố vấn khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện các ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tham gia các vòng thi cấp vùng, quốc gia, quốc tế; đánh giá, công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2024.

Hỗ trợ lồng ghép các Đề án khởi nghiệp và chương trình phát triển sản phẩm Quảng Nam. Kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội - TechFest Quảng Nam - Thủ đô 2024; xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện; hỗ trợ một số nội dung liên quan phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quảng Nam - Mang hương rừng ra phố lần thứ 3 - Hiệp Đức năm 2024. Tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ Tư - năm 2024. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 5 - TecFest Quảng Nam 2024 với chủ đề: Tài sản trí tuệ và công nghệ số - nền tảng của khởi nghiệp sáng tạo…

TÚ ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh