THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 03:33

Ninh Bình được phân bổ thêm 220 tỷ đồng vốn cho vay giải quyết việc làm

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2015/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai các chương trình cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng.

Ngay khi NQ 11 triển khai, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã chủ động báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 144/UBND-VP5 ngày 17/02/2022 về việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ để chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH tỉnh rà soát nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời NHCS Ninh Bình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 162/UBND-VP5 ngày 22/02/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Chi nhánh đã thành lập Ban chỉ đạo của chi nhánh để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban chỉ đạo. Phân công cán bộ phối hợp với các sở, ngành có liên quan; UBND cấp xã, Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp cận với các đối tượng thụ hưởng chính sách nắm bắt nhu cầu vay vốn, để kịp thời giải ngân ngay khi có văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền. Chi nhánh đã tổ chức tập huấn, triển khai nghiệp vụ cho vay đối với các đối tượng được thu hưởng theo nguồn vốn hỗ trợ việc làm đến 100% cán bộ nghiệp vụ của chi nhánh. Đồng thời, tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội nhận ủy thác các cấp để phối hợp cùng NHCSXH triển khai chương trình kịp thời, có hiệu quả.

NHCS Ninh Bình hỗ trợ người lao động vay vốn GQVL theo NQ 11

NHCS Ninh Bình hỗ trợ người lao động vay vốn GQVL theo NQ 11

Tích cực đẩy mạnh truyền thông chuyên đề về triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ để thông tin chính sách đến người dân và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Từ 30/01/2022 đến nay, đã có hơn 268 tin, bài được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải. Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Thực hiện Quyết định số 8959/QQĐ-NHCS ngày 06/11/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH giao bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 220 tỷ đồng, thuộc chỉ tiêu cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Đến nay, tổng kế hoạch được giao dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến nay là 535.694 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đến nay 458.633 triệu đồng/6.280 khách hàng, đạt 85,6% kế hoạch tăng trưởng, trong đó:- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 310.500 triệu đồng/4.823 khách hàng, hoàn thành 81,7% kế hoạch.

Từ nguồn vốn chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ do NHCSXH triển khai đã hỗ trợ kịp thời cho trên 5.000 lao động có việc làm, có thu nhập ổn định; 361 hộ gia đình có kinh phí để xây dựng mới nhà để ở, gần 48 cơ sở, giáo dục mầm non ngoài công lập được tiếp cận với nguồn vốn vay để phục hồi, duy trì hoạt động.

Giám đốc NHCS Ninh Bình Phạm Đức Cường cho biết: "Trong thời gian tới, NHCS Ninh Bình tiếp tục tập trung giải ngân nguồn vốn tăng trưởng cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người lao động khó khăn và các đối tượng chính sách khác để triển khai các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đến đúng đối tượng thụ hưởng".

"Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát toàn dân đối với việc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng để mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách" - Giám đốc NHCS Ninh Bình chia sẻ.

"Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị tập trung giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã được phân bổ phân đấu sớm hoàn thành 100% Kế hoạch giao;Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để báo cáo UBND tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH, các sở ban ngành liên quan và NHCSXH cấp trên xem xét, giải quyết. Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, sai sót, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh phát động phong trào thi đua năm 2023, và khen thưởng trong tổ chức mạng lưới từ Ban đại diện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn đến cán bộ, tạo động lực lan tỏa chính sách đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bỉnh" - Giám đốc Phạm Đức Cường nhấn mạnh.

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh