THỨ BẨY, NGÀY 13 THÁNG 07 NĂM 2024 10:43

Những tháng cuối năm, doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng đối với lực lượng lao động chưa qua đào tạo

Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tăng Minh cho biết, theo thống kê của của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP, trong quý 4 năm 2023, TP cần hơn 81.000 chỗ làm việc. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ (chiếm 72,1% tổng nhu cầu nhân lực), khu vực công nghiệp - xây dựng (chiếm 27,73%) và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 0,17%).

Tại 4 ngành công nghiệp trọng yếu, nhu cần nhân lực cần hơn 15.000 chỗ làm việc, chiếm 18,58% tổng nhu cầu nhân lực quý 4, với ngành cơ khí chiếm 5,79%; ngành điện tử - công nghệ thông tin chiếm 5,79%; ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm chiếm 3,97%; ngành hóa dược - cao su chiếm 3,03%. Nhu cầu nhân lực 9 ngành dịch vụ chủ yếu cần hơn 53.300 chỗ làm việc, chiếm 65,69% tổng nhu cầu.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm trên 100 lao động đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến; tài chính - bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ; bất động sản…

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm trên 100 lao động đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến; tài chính - bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ; bất động sản…

Đối với, lao động đã qua đào tạo, nhu cầu nhân lực chiếm 87,41% trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 23,21%, cao đẳng chiếm 19,06%, trung cấp chiếm 23,45%, sơ cấp chiếm 21,68%. Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định, những tháng cuối năm, doanh nghiệp thường có xu hướng tuyển dụng đối với lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động bán thời gian, lao động thời vụ,... nên nhu cầu lao động phổ thông chiếm 12,59%.

Ngoài ra, đơn vị ghi nhận nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng những tháng cuối năm trên 100 lao động đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến; tài chính - bảo hiểm; dịch vụ bảo vệ; bất động sản…

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh