THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 01:02

Giai đoạn 2021-2023:

Nguồn vốn chính sách đã giúp trên 16.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 310.224 tỷ đồng, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,5%, với gần 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 310.224 tỷ đồng, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,5%, với gần 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ.

Những năm qua, phong trào thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt được toàn hệ thống NHCSXH chú trọng, tích cực triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 (tính đến ngày 30/9), bên cạnh việc hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới của các địa phương, NHCSXH thực hiện công tác an sinh xã hội, thiện nguyện với tổng số tiền 153 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 327.117 tỷ đồng, tăng 93.572 tỷ đồng so với năm 2020. Đặc biệt, sau 9 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn ủy thác địa phương đến ngày 30/9/2023 đạt 36.599 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 11% tổng nguồn vốn, tăng 16.284 tỷ đồng so với năm 2020. Hiện nay 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 310.224 tỷ đồng, tỉ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,5%, với gần 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo góp phần thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững đạt 128.691 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng dư nợ, với gần 3 triệu hộ đang còn dư nợ. Đặc biệt, dư nợ cho vay tại các huyện nghèo đạt gần 30.251 tỷ đồng, chiếm 9,75% tổng dư nợ, với gần 600.000 hộ đang còn dư nợ.

Dư nợ cho vay tại khu vực nông thôn góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 276.864 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng dư nợ của NHCSXH. Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện qua NHCSXH đã góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (về nhà ở dân cư; về thu nhập; tỉ lệ hộ nghèo; lao động có việc làm, tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống chính trị; quốc phòng và an ninh).

Giai đoạn 2021 - 2023, nguồn vốn chính sách đã giúp trên 16.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 147.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 90.000 học sinh sinh viên mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 2.000 doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho gần 546.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; xây dựng trên 4 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 4.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, gần 28.800 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp...

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh