THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:45

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Long An bức phá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023

Theo báo cáo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động, người có công với cách mạng; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội đến tất cả đối tượng, người dân với nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74 %, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt hơn 33%, vượt kế hoạch được giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1.110 hộ. Giảm 23 % số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu năm 2023, vượt kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

100% xã/phường/thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc dưới các hình thức; duy trì và nâng cao chất lượng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. 100% đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất được đảm bảo cứu trợ kịp thời. 100% hộ gia đình nghèo trong vùng xảy ra thiên tai được dạy nghề, tư vấn việc làm và hỗ trợ/vay vốn khi có nhu cầu để phục hồi sinh kế.

Nhìn chung, năm 2023, Ngành LĐ-TB&XH đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Để đạt được kết quả trên, Ngành đã tập trung lãnh đạo trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu; các hoạt động phối hợp liên ngành được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực của Ngành; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai phát biểu khai mạc hội nghị.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo bà Nguyễn Hồng Mai – GĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh cả nước nói chung, Long An nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ cả tình hình thế giới, khu vực biến động, khó lường và những hạn chế, khó khăn trong nội tại của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, với tinh thần năm 2024 là năm cần tăng tốc bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Sở LĐ-TB&XH xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 đảm bảo phù hợp với Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch năm 2024 về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tiễn của Ngành trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội với các nội dung chủ yếu như:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai tặng giấy khen cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đạt thành tích cao trong phong trào thi đua của ngành.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai tặng giấy khen cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đạt thành tích cao trong phong trào thi đua của ngành.

“Năm 2024, toàn ngành phấn đấu số lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 1.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75%; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 35%. Giảm 15% số hộ nghèo theo tiêu chí mới so với đầu năm 2024. 100% đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất được đảm bảo cứu trợ kịp thời, hộ gia đình nghèo trong vùng xảy ra thiên tai được dạy nghề, tư vấn việc làm và hỗ trợ/vay vốn khi có nhu cầu để phục hồi sinh kế, trẻ em rơi vào hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu được can thiệp, trợ giúp, hoà nhập cộng đồng”, bà Hồng Mai cho hay.

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận những kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt được trong năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khắc phục những hạn chế, khó khăn; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch công tác năm 2024.

Dịp này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh