THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 01:13

Năm 2023, tổng thu Ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh vượt dự toán Trung ương

Ông Trịnh Ngọc Phương – Giám đốc Sở Tài chính cho biết, với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân; cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương đã giúp ngành Tài chính, ngân hàng tham mưu điều hành Tài chính, ngân hàng năm 2023 đạt được kết quả tích cực.

Theo đó, tổng thu Ngân sách nhà nước (NSNN) đến hết ngày 28.12.2023 là 11.328,8 tỷ đồng, đạt 109,4% dự toán Trung ương giao và đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,1% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 9.696,8 tỷ đồng, đạt 107,1% dự toán Trung ương giao và đạt 101% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,9% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu: 1.630,9 tỷ đồng, đạt 125,5% dự toán Trung ương giao và đạt 116,5% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,2% so cùng kỳ. 

Có 9/16 khoản thu đạt từ 100% trở lên so với dự toán và 7/16 khoản thu không đạt dự toán. Trong đó, đặc biệt các khoản thu đạt cao vượt dự toán như: Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thu phí, lệ phí; Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết…

Có 9/16 khoản thu đạt từ 100% trở lên so với dự toán và 7/16 khoản thu không đạt dự toán (ảnh: internet).

Có 9/16 khoản thu đạt từ 100% trở lên so với dự toán và 7/16 khoản thu không đạt dự toán (ảnh: internet).

Tổng chi Ngân sách địa phương (NSĐP) 10.054,8 tỷ đồng (chưa kể chi trong thời gian chỉnh lý quyết toán), đạt 90% dự toán, tăng 0,5% cùng kỳ. Trong đó chi cân đối NSĐP 8.526,7 tỷ đồng, đạt 87,5% dự toán, tăng 0,5% cùng kỳ. Tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định.

Nhìn chung, chi ngân sách địa phương được đảm bảo từ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đã cơ bản đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên theo nhiệm vụ dự toán được giao, thực hiện tốt chỉ đạo, chủ trương của Trung ương, Tỉnh uỷ trong công tác điều hành ngân sách, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, tập trung nguồn lực để chi đầu tư, phục vụ tốt hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, các cơ quan đảng, đoàn thể, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, tỉnh ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức:dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi còn diễn biến phức tạp; quy mô kinh tế, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa cao; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, doanh nghiệp, người dân đã bị bào mòn của dịch bệnh… Với tình hình đó, các sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024 là 11.100 tỷ đồng, tăng 0,9% dự toán năm 2023.

Năm 2024, với những thuận lợi, thời cơ thách thức đã được nhận diện, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm mong muốn khối kinh tế tổng hợp và tài chính ngân hàng phát huy kết quả của năm 2023, tạo động lực thực hiện đạt và vượt nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đề ra trong năm tới. Các đơn vị cần tiếp tục chủ động, sáng tạo, đề ra giải pháp linh hoạt để phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu của ngành cũng như phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh