THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 09:26

Một quận ở TP HCM không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn đa chiều

Theo đó, UBND TP HCM giao UBND Quận 5 tiếp tục tập trung chỉ đạo và có kế hoạch hỗ trợ chăm lo cho hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo tổ chức sản xuất làm ăn, ổn định cuộc sống, không để tái nghèo và phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận.

Đồng thời, có trách nhiệm trả lời, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ dân trên địa bàn quận về kết quả khảo sát thông tin, bình nghị và công nhận kết quả phuờng hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Ngày 23/3/2021, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 995/QĐ – UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025 gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt.

 
Ngày 23/3/2021, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 995/QĐ – UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025 gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt (ảnh: minh họa).

Ngày 23/3/2021, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 995/QĐ – UBND quy định chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025 gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt (ảnh: minh họa).

Cụ thể, chiều Y tế gồm 2 chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng và Bảo hiểm xã hội. Theo đó, hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi; Hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế.

Chiều Giáo dục và Đào tạo gồm 2 chỉ số thiếu hụt về trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi và Tình trạng đi học của trẻ em. Theo đó, hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng; Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi gồm: trẻ từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi được tiếp cận giáo dục mầm non, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiếp cận giáo dục tiểu học; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi được tiếp cận giáo dục trung học cơ sở.

Chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội gồm 2 chỉ số thiếu hụt về tiếp cận việc làm và Bảo hiểm xã hội. Theo đó, hộ gia đình có ít nhất 1 người không có việc làm; hoặc có việc làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động; Hộ gia đình có người trong độ tuổi lao động đang làm việc có thu nhập mà không tham gia bảo hiểm xã hội.

Chiều Điều kiện sống gồm 2 chỉ số thiếu hụt về nhà ở và nguồn nước sinh hoạt an toàn. Theo đó, hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại không bền chắc hoặc diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 6m² (nội thành) và nhỏ hơn 10m² (ngoại thành); Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước an toàn gồm nước máy tại nhà, hoặc nước máy cung cấp tại điểm tập trung.

Chiều Thu nhập gồm 2 chỉ số thiếu hụt về thu nhập và Người phụ thuộc. Theo đó, hộ có thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm (3 triệu đồng/người/tháng) trở xuống; Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%. Người phụ thuộc bao gồm: trẻ em dưới 16 tuổi; người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh