THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2024 05:22

Không có mã chức danh nghề nghiệp khiến nhiều nhân viên y tế chưa nhận được tiền phụ cấp ưu đãi nghề

Ngày 18/1, Sở Y tế TPHCM đã thông tin về nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.

Trước khi có Nghị định 05, mức phụ cấp ưu đãi nghề của nhân viên y tế cơ sở được quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Theo đó có các mức phụ cấp tương ứng với các loại hình công việc là 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, còn theo Nghị định 05 thì chỉ có một mức phụ cấp là 100% (chỉ có hiệu lực cho 2 năm 2022 và 2023).

Đầu tiên là vướng mắc trong xác định các đối tượng được hưởng phụ cấp theo quy định. Nghị định 05 được ban hành trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, lây lan nhanh. Thời gian này từ bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hành chính, kế toán cho đến nhân viên bảo vệ, lái xe đều tham gia vào công tác phòng, chống dịch…

Nhưng, theo quy định chỉ có viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp có ký tự đầu của mã số chức danh nghề nghiệp là V.08 thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế mới thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100%.

Sở Y tế TP.HCM phản hồi việc chậm chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Sở Y tế TP.HCM phản hồi việc chậm chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế.

Chính vì vậy nên hiện tại có rất nhiều nhân viên đang làm việc tại trung tâm y tế, trạm y tế như nhân viên trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng không có mã chức danh nghề nghiệp bắt đầu là V.08; viên chức y tế làm công tác truyền thông, dân số; các trường hợp đang giữ chức danh nghề nghiệp y tế nhưng ở vị trí quản lý, hành chính kiêm nhiệm làm công tác chuyên môn do đơn vị thiếu hụt nhân lực có chuyên môn y tế… không thuộc đối tượng được nâng phụ cấp ưu đãi nghề.

Điều này gây nên tâm lý không công bằng, vừa thiếu sự khích lệ và vô tình tạo khoảng cách về nhân viên trong một đơn vị.

Thứ hai là về nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo quy định, nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là nguồn thu của các cơ sở y tế từ các hoạt động sự nghiệp theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TPHCM hiện có 43 đơn vị thuộc khối y tế cơ sở và dự phòng và hầu hết các đơn vị đều rất khó khăn về nguồn thu nên cần ngân sách hỗ trợ để thực hiện Nghị định này.

Bên cạnh đó, Nghị định 05 ban hành vào thời điểm năm 2022 đã kết thúc, các đơn vị đã tiến hành lập quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 do đó không còn nguồn tài chính để thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho năm 2022.

Theo đó, Sở Y tế TPHCM đã đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM bổ sung ngân sách để chi trả phụ cấp ưu đãi nghề vì nguồn thu của các đơn vị y tế cơ sở và y tế dự phòng rất hạn chế.

Sở Y tế sẽ tiếp tục kiến nghị và tham mưu các cơ chế chính sách phù hợp nhằm đáp ứng các mong đợi chính đáng của nhân viên y tế đang công tác tại tuyến y tế cơ sở và y tế dự phòng.

PL

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh