THỨ TƯ, NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 2024 09:39

Đồng Tháp: Khoảng 800.000 lượt người được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Thông tin từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã tập trung giải ngân cho khoảng 800.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 10.909 tỷ đồng.

Từ năm 2002 đến nay, từ ngồn vốn của Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 82.000 lao động; hỗ trợ gần 10.000 người vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng mới và cải tạo trên 367.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; trên 367.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng trên 11.800 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 320 căn nhà cho gia đình có thu nhập thấp… Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 143.000 hộ nghèo ở Đồng Tháp được thoát nghèo.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội luôn động viên bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội luôn động viên bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn nữa công tác tín dụng chính sách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ví trí của tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội. 

Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những tiêu cực trong tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn, hiệu quả.

A22
Nhiều hộ gia đình ở Đồng Tháp vươn lên thoát nghèo nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Nhiều hộ gia đình ở Đồng Tháp vươn lên thoát nghèo nhờ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

KIM ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh