CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 01:45

Bình Phước: 1.850 hộ khó khăn ở huyện Bù Gia Mập được vay vốn chính sách

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập đã đẩy mạnh triển khai rà soát các đối tượng thụ hưởng và giải ngân vốn kịp thời.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách, nhiều hộ khó khăn đã đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách, nhiều hộ khó khăn đã đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cụ thể, thông qua 164 tổ tiết kiệm và vay vốn, thông qua ủy thác của 4 tổ chức đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập đã triển khai giải ngân cho 1.850 khách hàng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đối tượng thuộc các chương trình giải quyết việc làm, phát triển sản xuất vùng đặc biệt khó khăn, nhà ở xã hội… với tổng số tiền gần 74 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Gia Mập quản lý đạt gần 313,2 tỷ đồng, với 7.535 khách hàng vay, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt 8,27%.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng đạt kết quả tốt với tổng doanh số thu nợ hơn 50 tỷ đồng và tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,15% trên tổng dư nợ. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân với tổng dư nợ gần 41,8 tỷ đồng.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh