CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:25

Doanh nghiệp ở Bình Phước công bố mức thưởng Tết năm 2024

Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch năm 2024 cao nhất thuộc về doanh nghiệp ở KCN Becamex - Bình Phước  với 130.000.000 đồng/ người. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI có mặt sớm nhất tại KCN Becamex - Bình Phước, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 100 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiền lương thấp nhất 3,640 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 100 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiền lương thấp nhất 3,640 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2023, tiền lương cao nhất là 100 triệu đồng/tháng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh; tiền lương thấp nhất 3,640 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2024, đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng cao nhất 12 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng. Với các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất hơn 60 triệu đồng, thấp nhất 250 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 57 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 48 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 ở các doanh nghiệp dân doanh cao nhất 64 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng. Tại các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 85 triệu đồng, thấp nhất 4,1 triệu đồng

PL

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh